Voorburgs Dagblad | Hoe zit het nu met Total-gebouw op het Oosteinde?
mainImage

Hoe zit het nu met Total-gebouw op het Oosteinde?

Het bekend en enorme Total-gebouw op het Oosteinde in Voorburg.
17 april 2021, 09:09 uur
Lokaal

Diverse omwonenden vragen zich nog altijd af hoe he nu verder gaat met het Total-gebouw op het Oosteinde? Navraag bij de gemeente leert dat dit gebouw onderbouw is van de plannen in het zogenaamde Klein Plaspoelpolder project.  

Voor de deellocaties 2 (Total benzinestation), 3 (Damsigt, Gemeentewerf en Avalex), 4 (Mebin) en 6 (Triadome) zijn in samenspraak met de omgeving spelregelkaarten opgesteld en vastgesteld.  Deze spelregelkaarten zijn een nadere uitwerking van de Ontwikkelvisie en vormen een ruimtelijke uitnodiging die geïnteresseerde ontwikkelaars randvoorwaarden en inspiratie geeft.

De planning van het 'Voorburgs Kwartier' stond door het faillissement van Schouten Bouw lange tijd op losse schroeven. Inmiddels is Niersman begonnen met het afbouwen van de woningen van de 38 eengezinswoningen. De eerste woningen zijn inmiddels opgeleverd. Verwachting is dat de laatste bewoners begin 2021 hun woningen kunnen betrekken. Zoals het er nu naar uitziet zal in maart 2021 de omgevingsvergunning voor de bouw van de 14 eengezinswoningen op deellocatie 1b ('Voorburgs Kwartier fase 2') verleend kunnen worden. Er zijn geen zienswijzen ontvangen n.a.v. de publicatie van het ontwerpbesluit. De planning van BPD is erop gericht om in april 2021 te starten met de bouw van de woningen. De gemeente verlegt in de periode februari - maart 2021 het hoofdriool dat nu nog onder deellocatie 1b doorloopt.

Het college heeft in juli 2018 besloten de ontwikkeling van deellocaties 2, 3 en 4 tijdelijk stil te leggen in verband met een onderzoek naar de doorstroming en bereikbaarheid in Damcentrum en Leidschendam-Zuid. Medio 2019 heeft de gemeenteraad hierover een besluit genomen. Voor KPP betekent dit besluit dat er een ruimtereservering is gedaan voor een brug op het terrein van de voormalige Mebinlocatie en een gedeelte van het voormalige afvalbrengstation (deellocatie 4). Deellocatie 4 wordt daarom nu niet actief ontwikkeld. Deellocatie 3 is momenteel in voorbereiding. De verwachting is dat tweede helft 2021 de omgevingsvergunning voor de appartementen op deellocatie 3a verleend kan worden en gestart kan worden met de sloop van het bestaande Damsigt gebouw.

De verwachting is dat medio 2021 het ontwerptraject voor deellocatie 3b zal starten. Deellocatie 2 is momenteel nog gepauzeerd.

Momenteel werkt eigenaar Kingsbridge Investment B.V. zijn plannen voor de herontwikkeling van de Triadome locatie verder uit. De volgende stap is het sluiten van een anterieure overeenkomst tussen gemeente en Kingsbridge Investment B.V. waarin o.a. het kostenverhaal wordt geregeld


Door: Bart Bakker | Foto: Gemeente LV