Hoe blijven woningen betaalbaar in Leidschendam-Voorburg?

20 November 2023, 07:26 uur
Lokaal
mainImage

Hoe zorgen de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg ervoor dat nieuwe woningen betaalbaar zijn? Welke afspraken zijn er met woningcorporaties? En benutten de gemeenten alle mogelijkheden om de realisatie van woningen te versnellen?

Deze vragen laat de Rekenkamercommissie WVOLV onderzoeken door onderzoeksbureau I&O Research. De onderzoeksresultaten worden in het voorjaar van 2024 verwacht.

Gemeenten moeten beschikken over woonbeleid. Zij zijn verantwoordelijk voor de realisatie van voldoende woningen binnen de gemeentegrenzen. Ook dienen gemeenten te voldoen aan wensen en eisen wat betreft de huisvesting van doelgroepen.

Het onderzoeksonderwerp woonbeleid is geopperd tijdens overleggen van de Rekenkamercommissie met de klankbordgroep van raadsleden.

De brief aan de gemeenteraden over de start van het onderzoek:
https://lnkd.in/epmTaqti