Hoe actief wordt in Leidschendam-Voorburg geluidsoverlast aangepakt?

19 September 2023, 08:57 uur
Lokaal
mainImage
Pexels

GBLV/Gemeentebelangen heeft naar aanleiding van de Haagse aanpak van geluidsoverlast van lawaai makende voertuigen vragen gesteld over de aanpak van geluidsoverlast. In Leidschendam-Voorburg wordt door bewoners ook geluidsoverlast van voertuigen ervaren. Er zijn onder andere klachten over de Prins Bernardlaan in Voorburg, de Noordsingel en de N14/Sijtwende tunnel(monden) in Leidschendam. 

In een artikel van Omroep West d.d. 5 september 2023 wordt melding gemaakt van het actieve beleid van de gemeente Den Haag tegen bestuurders van voertuigen, die te veel lawaai produceren. Dit jaar zijn er al 200 bekeuringen uitgedeeld aan bestuurders, die teveel decibellen produceerden.

Naar aanleiding van dit artikel zijn schriftelijke vragen gesteld aan het college over de aanpak in onze gemeente. GBLV wil van het college weten in hoeverre ook in Leidschendam-Voorburg actief door de politie gehandhaafd wordt tegen geluidsoverlast van voertuigen. Of er bekeuringen hiervoor zijn uitgeschreven en of het college voornemens is om actiever beleid te voeren om de geluidsoverlast terug te dringen.

GBLV- raadslid Ed Klaarhamer, woonachtig dicht bij de Noordsingel, ervaart dagelijks de overlast van lawaai makende voertuigen. Daarnaast is hij ook aangesproken door bewoners van de Parkweg, de Prins Bernardlaan en het Oosteinde over soortgelijke klachten. Een actief handhavingsbeleid is volgens hem noodzakelijk om de overlast terug te brengen.