Voorburgs Dagblad | Grote zorgen in Voorburg over gevolgen van de Binckhorst
mainImage

Grote zorgen in Voorburg over gevolgen van de Binckhorst

17 oktober 2020, 20:02 uur
Lokaal

Onder de bewoners van Voorburg leven grote zorgen en veel vragen over de inhoud en de gevolgen van de Binckhorst. Dit heeft geresulteerd in een fors aantal zienswijzes, ingediend bij de gemeente Den Haag en Leidschendam-Voorburg.

Bewoners en (wijk)verenigingen uitten zorgen over het effect van de OV-varianten op de leefbaarheid en kwaliteit van leefomgeving, overlast door cumulatie van geluid, fijnstof, verkeersveiligheid. Zorgen over de participatie, bij zowel de totstandkoming van deze notitie
als het opstellen van het Masterplan.

Zorgen over dat de gebiedskenmerken van het Voorburgse deel van de Binckhorstlaan niet zijn meegenomen in deze notitie. En zorgen over blijvende aantasting van cultureel erfgoed en zichtlijnen van museum Hofwijck, wijk- en speelgroen zoals bijvoorbeeld het speelveldje Opa’s veldje en de ecologische infrastructuur van de Broeksloot.

En tenslotte zorgen of het college Leidschendam-Voorburg de belangen van haar inwoners wel goed zal vertegenwoordigen in de overleggen met de gemeente Den Haag. In de Raadsbrief geeft het college aan dat participatie met de omgeving voor het College van
belang is. En dat bij het opstellen van het Masterplan de mogelijkheid wordt geboden voor inwoners om te reageren waarbij gezorgd wordt voor onder andere een nieuwsbrief en een informatieavond.

D66 fractie heeft daarom de volgende vragen aan het College gesteld. 
1. Denkt het college met de nieuwsbrief en een informatieavond voldoende mogelijkheden te hebben geboden voor participatie van haar inwoners? Kan het college het antwoord toelichten?

2. Op welke wijze denkt het college invulling te geven aan het opkomen van de belangen van haar inwoners richting gemeente Den Haag, MRDH en m.e.r?

3. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau Verkenning Bereikbaarheid ClD Binckhorst heeft als vertrekpunt de mobiliteitsmaatregelen in CID-Binckhorst. Welke vertrekpunt ten aanzien van mobiliteit hanteert het college voor met name Voorburg?

4. Welke voordelen en nadelen ziet het college voor de inwoners met name van Voorburg van het hoogwaardig OV?

 


Foto: Anouk Bakker