mainImage

Gemeente Leidschendam- Voorburg kapt bomen in slechte staat

Archieffoto van een grootschalige bomenkap in Voorburg.
13 oktober 2021, 20:17 uur
Lokaal

Deze zomer heeft de gemeente de toestand van meer dan 14.000 bomen in de wijken Essesteijn, Leidschendam-Zuid, Damsigt en een deel van Voorburg-Oud en Midden gecontroleerd. Voor ongeveer de helft hiervan geldt een snoeiadvies. In totaal staan 235 bomen op de kaplijst, daarvoor plant de gemeente 233 nieuwe bomen terug.

Een boom mag geen gevaar vormen voor de omgeving en daarom is ingrijpen soms nodig. De 235 bomen in genoemde wijken staan op de kaplijst omdat ze niet meer veilig of dood zijn. Enkele bomen worden verwijderd omdat ze overmatig veel overlast veroorzaken. Al deze bomen krijgen een blauwe stip en een lint. Het kapwerk vindt in het laatste kwartaal van 2021 plaats.

Een groot deel van de bomen wordt vervangen door nieuwe bomen, tenzij er geen ruimte is om een nieuwe boom terug te planten. Dit is het geval als bomen die naast de gekapte boom staan, de vrijkomende ruimte gaan innemen. In totaal worden 233 bomen terug geplant op dezelfde plek of een plek hier in de buurt.

Boominspectie
De gemeente controleert eens in de drie jaar de toestand van alle bomen die in de openbare ruimte staan. In eerste instantie is dit een visuele controle, oftewel de boom wordt op zijn uiterlijke kenmerken beoordeeld. Gekeken wordt naar bijvoorbeeld schimmels en zwammen. Die kunnen een boom aantasten. Ook door ouderdom kan de kwaliteit van een boom achteruitgaan. Hierdoor kunnen takken afsterven of de hele boom doodgaan. Bij twijfel doet de gemeente nader (technisch) onderzoek. Holtes hoog in de boom worden bijvoorbeeld met hulp van een hoogwerker goed geïnspecteerd. Indien nodig meet de gemeente met apparatuur een boom door of onderwerpt een boom aan een trekproef.

Meer informatie?
Meer informatie over het kappen van bomen leest u op www.lv.nl/omgevingsvergunning. Worden bomen gekapt en wilt u weten of daar een vergunning voor is verleend? Verleende kapvergunningen staan op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt (gebruik trefwoord 'Kappen bomen').