Voorburgs Dagblad | Geen vrijliggend fietspad op de Weigelia bij de Mall
mainImage

Geen vrijliggend fietspad op de Weigelia bij de Mall

17 oktober 2020, 20:13 uur
Lokaal

Wethouder Nadine Stemerdink heeft de schriftelijke vragen van de fractie VVD betreffende fietsen en parkeren in en rond de Mall of the Netherlands beantwoord. 

De eerste vraag ging over het fietspad. Nu de definitieve inrichting zichtbaar wordt, lijkt er geen vrijliggend fietspad op de Weigelia te komen. Klopt dit? Zo ja, waarom niet? En wanneer is teruggekomen van het voornemen hier een vrijliggend fietspad aan te leggen?

Antwoord:
Dat klopt. De beschikbare ruimte aan de Weigelia bleek, bij nader inzien, te krap om een tweerichtingenfietspad goed in te kunnen passen. Er zou een te risicovolle situatie ontstaan waardoor er geen voetgangersgebied meer over zou blijven. Door voortschrijdend inzicht is duidelijk geworden dat het voor de verdere verbetering van de (verkeers)veiligheid en van het verblijfgebied noodzakelijk is geweest om geen
fietspad te realiseren.

De tweede reden is de veiligheid voor fietsers. De paviljoens op de Weigelia grenzen met hun deuren, die naar buiten toe openslaan, direct aan het fietspad. Hiervoor waren mitigerende maatregelen bedacht, maar deze zijn of niet haalbaar of onvoldoende effectief gebleken. Deze situatie zorgt voor een potentieel zeer onveilige situatie op een doorgaand fietspad.

Toen duidelijk werd dat er geen veilige situatie kon worden bereikt met een vrijliggend fietspad op de Weigelia is besloten om de realisatie ervan los te laten. Vanaf de Noordsingel tot aan de Albert Heijn en vanaf de Heuvelweg tot aan hotel wordt wel een inleidend tweerichtingenfietspad gerealiseerd, maar niet voor het gedeelte daartussen. Voor dat tussendeel blijft de huidige regeling van kracht. Dat betekent dat het fietsen toegestaan wordt om gebruik te maken van het voetpad, waarbij wel rekening gehouden moet worden met de voetgangers. Daarnaast wordt het fietsers toegestaan om gebruik te maken van de trambaan.