GBLV wil duidelijkheid in Leidschendam-Voorburg

7 December 2023, 10:42 uur
Lokaal
mainImage

De rekenkamercommissie heeft onlangs een kritische blik geworpen op het minimabeleid in de gemeente Leidschendam-Voorburg, dat een directe impact heeft op het leven van veel inwoners.

De commissie heeft enkele zorgen geuit over de gemeentelijke minimaregelingen. Het is van groot belang om deze kwesties aan te pakken en te zorgen voor een verbeterde ondersteuning voor hen die het nodig hebben, zo heeft de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen in de raad gepleit. Raadslid Maurice Hartsinck (GBLV) benadrukte het belang van duidelijkheid en inwonergerichtheid in het gemeentebeleid.

Hartsinck legde uit: "Wij moeten begrijpen hoe we de inwoners het beste kunnen helpen, vooral als het gaat om het minimabeleid. Als we dit inzicht hebben, kunnen we betere keuzes maken en ervoor zorgen dat de ondersteuning effectiever wordt.

"De partij dringt aan op meer focus op inwoners en het toevoegen van waarde in plaats van te veel aandacht te besteden aan kleine details. Hartsinck benadrukte dat "Wij moeten sturen op indicatoren, die echt het verschil maken in het leven van de mensen die het nodig hebben. Hoe maken we het makkelijker voor mensen? Kunnen we de drempel verlagen die mensen zou kunnen tegenhouden om gebruik te maken van regelingen, bijvoorbeeld als het gaat om alle bewijslast die inwoners moeten aanleveren om gebruik te maken van regelingen?" 

Het college van B&W heeft aangegeven de aanbevelingen vanuit het rapport mee te nemen in de uitvoering. GBLV/Gemeentebelangen verwelkomt deze bevindingen en hoopt dat ze zullen leiden tot verbeteringen in het beleid.