mainImage

'Dure appartementen met hoge huurprijs aan Vlietweg'

6 augustus 2022, 12:05 uur
Lokaal

Ingezonden: Vlietweg 3 te Leidschendam waar nu nog het pand van Haalhout staat en de groenstrook tot aan de rotonde Vlietweg / Nieuwstraat/ Delftse Kade.

Zij willen hier dure appartementen bouwen met een hoge huurprijs en tijdelijke huurcontracten. Ze doen het voorkomen alsof ze dit doen omdat er weinig huurruimte beschikbaar is voor jongerenhuisvesting en dat zij er maar weinig profit van hebben. De gemeente Leidschendam-Voorburg is heel blij dat dit stuk grond eindelijk gebruikt gaat worden, zelfs als het bestemmingsplan moet worden aangepast.

Niemand lijkt enige rekening te houden met de problemen en grote nadelen van dit plan:

*Voor jongeren buiten de doelgroep, die moeten weer vertrekken.

* Voor 25m2 moeten de jongeren een huur betalen van ca € 650,00 per maand. Een groot deal zal betaald betaald moeten worden voor ze, vanuit de huursubsidie.

*De infrastructuur ter plaatse is volstrekt onvoldoende. Het verkeer loopt al regelmatig vast in twee richtingen, er ontstaat een onhoudbare situatie met parkeren door te weinig beschikbare plekken waardoor het probleem zich door de hele wijk zal verplaatsen en het openbaar vervoer is niet eenvoudig bereikbaar.

*De bestaande woningen aan het begin van de Nieuwstraat zijn hun huidige privacy volledige kwijt aan hun balkon zijde.

*De bestaande woningen aan de Vlietweg en Nieuwstraat krijgen door het enorm hoge pand veel schaduw gaan krijgen waar het nu nog zonnig is. Dit geld ook voor zonnepanelen op dak van die panden welke minder stroom zullen gaan leveren.

Het is niet zo dat je niet begrijpt dat jongeren moeten wonen, maar hier overheerst het gevoel dat de gemeente heel blij is een "onmogelijk" stuk grond kwijt te zijn onder het voorwendsel hier jongeren mee te helpen met huisvesting en dat Wibaut en Groep1828 hier een bedrag gaan verdienen over de rug van de bestaande bewoners en bedrijven ter plaatsen terwijl het jongeren huisvestingsprobleem zich alleen maar verplaatsen met de tijdelijke huurcontracten.

Kortom, dat er iets moet gebeuren met jongerenhuisvesting is duidelijk, maar niet op deze manier en op deze locatie.

 

Gemeentetaad, neem uw verantwoordelijkheid in deze! Wibaut en Groep1828 proberen uiteraard een zo positief mogelijk plaatse te schetsen. Dat blijkt ook uit de participatie bijeenkomsten tot nog toe waar alle bezwaren niet of nauwelijks serieus genomen lijken te worden.

John Nordhauzen, een bewoner van de Nieuwstraat