D66 tevreden met re-integratiebeleid Leidschendam-Voorburg

18 September 2023, 10:46 uur
Lokaal
mainImage
Stockfoto.

Binnenkort besluit de gemeenteraad over het nieuwe re-integratie- en participatiebeleid. Het beleid dat gaat over het begeleiden van werkzoekenden naar werk. D66 is tevreden met de stappen die de wethouder op aangeven van de partij heeft gemaakt. D66-er Mahjoub Mathlouti: ‘Ik ben blij dat wethouder Van Eekelen ons voorstel om werkzoekenden met een wat grotere afstand tot werk nog beter te helpen heeft omarmd, ondanks haar partij destijds als enige tegen heeft gestemd’.

Het re-integratiebeleid van de afgelopen jaren is vooral gebaseerd geweest op begeleiding aan mensen die pas kort werkloos zijn geraakt, omdat deze nog ‘kansrijk’ zijn voor de arbeidsmarkt. Mensen die al langer werkloos waren kregen slechts 1 keer per jaar een gesprek. Mathlouti zegt daarover: Baseer de aanpak op wat mensen nodig hebben om weer aan het werk te gaan, en niet alleen op basis van hoelang ze aan de zijlijn staan".

"Iemand die kort in de bijstand zit kan meestal nog zelf een sollicitatiebrief schrijven en een netwerk aanboren. Die heeft vooralsnog minder hulp nodig. Voor D66 is het belangrijk dat we juist de mensen helpen die minder zelfredzaam zijn en hen de kans bieden weer mee te doen in de samenleving. Het liefst met betaald werk, en als dat niet kan met vrijwilligerswerk of andere nuttige dagbesteding".

Juist die inwoners die al langer aan de zijlijn staan verdienen simpelweg die extra aandacht. Bijvoorbeeld door middel van intensieve ondersteuning en hulp bij solliciteren, door om- of bijscholing, een startkwalificatie, vrijwilligerswerk als opstap naar betaald werk maar ook door het maken van concrete banenafspraken met werkgevers uit sectoren zoals de zorg, het onderwijs, de bouw en de horeca waar personeelstekorten zijn".

"Ook vinden we dat er specifieke aandacht moet komen voor werkloze jongeren en statushouders die in onze gemeente komen wonen. Juist omdat werk die laatste groep kan helpen de taal te leren, een sociaal netwerk op te bouwen en zich thuis te voelen in onze mooie gemeente. Betekent dat dat we hiermee iedereen in onze gemeente aan het werk krijgen? Nee, het is helaas een illusie dat iedereen in de samenleving betaald werk kan verrichten. Maar het doel om, voor wie nog wel kan werken, of zich op een andere manier nuttig kan maken - de gemeente de ondersteuning moet bieden die daarvoor nodig is. Op aangeven van D66 komt die hulp er nu".