D66 stelt vragen over rookbeleid in Leidschendam-Voorburg

7 December 2023, 11:43 uur
Lokaal
mainImage
Pexels.com

De fractie van D66 begrijpt dat het niet toegestaan is om zomaar borden tegen het roken in de openbare ruimte te plaatsen. Tegelijkertijd ziet de fractie van D66 ook de goede bedoelingen achter het initiatief, en ziet D66 het belang van acties die de normalisering van roken onder jongeren tegengaan en bijdragen aan een rookvrije generatie.

Daarom heeft de fractie van D66 de volgende vragen:

1) Wanneer verwacht het college dat het in het artikel aangekondigde beleid gereed is?

2) Op welke termijn verwacht het college dat scholen, na vaststelling van dit beleid, hun omgeving daadwerkelijk rookvrij kunnen maken?

3) Ziet het college mogelijkheden om, vooruitlopend op dit beleid, samen met scholen/schoolbesturen een tussentijdse creatieve oplossing te bedenken, zodat scholen niet hoeven te wachten op de gemeentelijke beleidsvorming, en hun omgeving nu al rookvrij
kunnen maken