D66: 'samen voor betere deelmobiliteit'

15 April 2024, 08:22 uur
Lokaal
mainImage
PR
Archieffoto van veel mobiliteit in Leidschendam-Voorburg.

D66 vindt het belangrijk dat we ons op een slimme manier verplaatsen die past bij deze tijd. Daarom zetten we in op deelmobiliteit, een moderne en handige manier om met vervoer om te gaan. Dat is de boodschap van D66-raadslid Alexander Hielkema tijdens het commissiedebat van 9 april jl.

Deelmobiliteit kan drukte op straat en parkeerproblemen verminderen. Zo krijgen we minder files en schonere lucht. Ook is het een efficiënte manier om onze ruimte beter te gebruiken. Het is belangrijk dat we daarvoor samenwerken met andere gebieden in de regio, want samen staan we sterker. Het is fijn om te zien dat er nu al, vooruitlopend op regionale samenwerking, actie wordt ondernomen door het college.

Maar er zijn ook nadelen. Zo worden deelscooters soms verkeerd geparkeerd, wat voor overlast zorgt voor bijvoorbeeld gebruikers van het trottoir en mede-inwoners die gebruik maken van bijvoorbeeld een rollator.. “D66 roept de gemeente op om samen met de aanbieders en gebruikers regels te maken en die goed te handhaven. Denk aan speciale parkeerplekken op belangrijke plekken in de stad en aan strengere controle met slimme technologie,” aldus Alexander Hielkema. “Zo willen we ervoor zorgen dat deelmobiliteit niet alleen goed is voor het verkeer, maar ook voor een veilige en toegankelijke stad voor iedereen.”