CDA Leidschendam-Voorburg zegt 'Nee' tegen HOV voorkeurstracé

26 May 2023, 18:57 uur
Lokaal
mainImage
Lieke Muller aan het woord. (Foto Ap de Heus).

De CDA fractie van Leidschendam-Voorburg zal dinsdag 30 mei tijdens de gemeenteraadsvergadering niet instemmen met het voorkeurstracé zoals dat nu gepresenteerd is.

“Er zitten te veel lasten en te weinig lusten aan voor de inwoners van Voorburg west”, legt CDA-raadslid Lieke Muller uit “Het voorkeurstracé dat er nu ligt doet geen recht aan de belangen van onze inwoners. Onze voorkeur gaat uit naar een tracé over de Zonweg met een kopstation op de Binckhorst en niet langs Opa’s Veldje. Of de tram over de Zonweg of de Maanweg rijdt is voor onze inwoners een verschil van dag en nacht.”

“Het CDA prijst de integrale aanpak waarbij woningbouw gepaard gaat met het verbeteren van de infrastructuur. Dat mag echter niet betekenen dat de belangen van de bewoners van onze gemeente worden achtergesteld op de belangen van toekomstige bewoners van een andere gemeente. Zeker omdat er volgens ons prima alternatieven zijn om deze ambities te vervullen zonder onze inwoners op te zadelen met de lasten. De noodzaak om de tram over de Binckhorstbrug en Maanweg te laten gaan zien wij niet. Volgens ons kan deze OV verbinding op Haags grondgebied blijven. Daar biedt de HOV straks namelijk een prima verbinding met de grote OV-hubs Den Haag HS en Den Haag Centraal, maar dan hoeven onze inwoners niet te worden opgezadeld met iedere 5 minuten een tram in hun straat.”

CDA Leidschendam-Voorburg komt dan ook met een aantal amendementen om een constructieve bijdrage te leveren aan het mobiliteitsvraagstuk dat in het verschiet ligt. Zo pleit de partij om het tracé over de Zonweg te laten rijden in plaats van over de Maanweg. Ook stelt de partij voor om kopstations te plaatsen aan de Haagse zijde van de Binckhorstbrug en de Maanweg. “Door het plaatsen van kopstations op deze plekken worden ontzettend veel problemen weggenomen. Zo zal er geen tram kruisen op de Maanweg en Prinses Mariannelaan, wat enorm scheelt in de verkeersveiligheid. Ook hoeft er geen moeilijke inpassing langs Scouting Livingstone en Opa’s Veldje te worden gedaan en kan de Huygenstraverse haar oorspronkelijke doel dienen; een mooie loop- en fietsverbinding tussen station Voorburg en de Binckhorst. Het kopstation voor de Binckhorstbrug zorgt ervoor dat de tram niet door de Voorburgse Binckhorst, Prinses Mariannelaan en over de Geestbrug hoeft te rijden, een groot voordeel voor de bewoners van omliggende straten. Kortom: kopstations op Haags grondgebied voorkomen kopzorgen op Voorburgs grondgebied”, zegt Muller.

Mochten de amendementen voor een ander tracé en kopstations niet worden aangenomen, dan heeft het CDA ook nog andere amendementen om de HOV Binckhorst plannen te verbeteren voor de inwoners. Zo komt opteert de partij voor:

De vergroening langs de Maanweg niet alleen aan Haagse maar ook aan Voorburgse zijde groene geluidswerende maatregelen langs de Scouting en Opa’s Veldje belemmerende verkeersmaatregelen bij de Broeksloot in plaats van bij de Geestbrug.

Ook wil de partij gemeente Den Haag aansporen om zich pro-actiever in te zetten om het autoverkeer vanuit Den Haag via de Rotterdamsebaan de stad uit te leiden en op die manier zoveel mogelijk uit Voorburg west te weren. 

“Wij willen op alle manieren constructief meedenken hoe we deze enorme regionale mobiliteitsopgave kunnen samenbrengen met de wensen en belangen van onze inwoners. Met de amendementen denken we dat te bereiken en goede alternatieven te bieden ten opzichte van het huidige voorkeurstracé”, besluit Muller.