Voorburgs Dagblad | Bouw veertien woningen Klein Plaspoelpolder komt er aan
mainImage

Bouw veertien woningen Klein Plaspoelpolder komt er aan

Dit gaat straks tijdelijk het toekomstbeeld worden in de Dokter van Zeelandstraat.
18 oktober 2020, 15:31 uur
Lokaal

In de raadsvergadering van woensdag 28 oktober komt de Klein Plaspoelpolder weer eens aan de orde. Het project op deelgebied 1b van Klein Plaspoelpolder omvat de bouw van veertien eengezinswoningen aan de Dokter van Zeelandstraat in Leidschendam. Omdat het plan in strijd is met het bestemmingsplan kan alleen door middel van een uitgebreide procedure met een projectafwijkingsbesluit medewerking aan het plan worden verleend. Hiervoor is een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen nodig van de raad. Een uitgebreide beoordeling en motivering waarom aan het plan medewerking kan worden verleend is in de ruimtelijke onderbouwing opgenomen.

Aangezien het bouwplan nabij doorgaande verkeerswegen (Oude Trambaan en Voorburgseweg) is gelegen, dient voor één woning ook een hogere grenswaarde voor het wegverkeer te worden vastgesteld.

Voor het College is dit nog altijd een intensief dossier waar ook tal van bewoners 'iets' van vinden. 


Foto: Pixabay