Voorburgs Dagblad | Bouw van appartementen in Van Alphenstraat
mainImage

Bouw van appartementen in Van Alphenstraat

18 oktober 2020, 14:25 uur
Lokaal

In de Commissie Omgeving is geadviseerd het raadsvoorstel te agenderen voor de raadsvergadering van woensdag 28 oktoberbetreffendeDan zal dus de kogel door de kerk moeten. Omdat het plan in strijd is met het bestemmingsplan (op het perceel ligt geen woon- maar een bedrijfsbestemming) kan alleen door middel van een uitgebreide procedure met een projectafwijkingsbesluit medewerking aan het plan worden verleend. Hiervoor is een ontwerp verklaring van geen bedenkingen nodig van de raad. Aangezien het bouwplan nabij doorgaande verkeerswegen (onder andere A12 Utrechtsebaan en railverkeer traject 539 Den Haag-Leiden) is gelegen, dienen ook hogere grenswaarden Wet Geluidhinder te worden vastgesteld.


Foto: Pixabay