Voorburgs Dagblad | Bomenkap aan Noordsingel wordt niet opgeschort
mainImage

Bomenkap aan Noordsingel wordt niet opgeschort

Zo zal ook de Noordsingel er tijdelijk uit komen te zien. (foto Archief VD).
13 januari 2021, 20:24 uur
Lokaal

Raadslid Jan Hendriks (CDA) had aan wethouder Nadine Stemerdink (PvdA) gevraagd om de bomenkap aan de Noordsingel voorlopig op te schorten. In de volgende reactie geeft zij aan dat niet te willen doen.

"We willen de bomenkap niet opschorten tot eind 2021 omdat er altijd één groeiseizoen moet verstrijken tussen kap en verwijderen boomstronken en wortels om uitlopende wortelrestanten te voorkomen. De struikbeplanting blijft tot eind 2021 wel gehandhaafd. Tegen de aangevraagde kapvergunning zijn geen  bezwaren ingediend en deze is dus verleend. Ook is alles betreffende de werkzaamheden met de bewoners helder gecommuniceerd".

"De aannemer heeft het werk reeds ingepland en de wegafsluiting van de Noordsingel en de omleidingsroutes zijn al afgestemd met andere wegwerkzaamheden, waaronder de afsluiting van de Banninglaan per 22 februari. De vooraankondigingsborden zijn al geplaatst om automobilisten van deze wegafsluiting op de hoogte te stellen. Verder zal het opschorten van de bomenkap tot eind 2021 financiële consequenties hebben, omdat de aannemer de reeds gemaakt kosten voor de verkeersmaatregelen in rekening zal brengen. Bovendien zullen naar verwachting de kosten van het ingeplande personeel en materieel in rekening worden
gebracht, omdat deze om korte termijn niet meer op andere projecten in te zetten zijn".