mainImage

Bewonersbijeenkomst herontwikkeling Diaconessenhuis

‘Reinier de Graaf behoudt zorglocatie Voorburg’
24 juni 2022, 07:40 uur
Lokaal

Reinier de Graaf Groep en de gemeente Leidschendam-Voorburg organiseren een tweede bijeenkomst over de herontwikkeling van het Diaconessenhuis.

Tijdens de bijeenkomst wordt de concept Kavelambitie gepresenteerd. De bijeenkomst is op dinsdag 5 juli van 20:30 uur tot 22:00 uur in het buurtcentrum Agora, Fonteynenburghlaan 11 in Voorburg.

Achtergrondinformatioe

Stichting Reinier de Graaf Groep heeft het initiatief genomen het Diaconessenhuis in Voorburg te herontwikkelen. Reinier de Graaf Groep wil de kavel verkopen aan een marktpartij. Deze nieuwe eigenaar kan binnen gestelde kaders tot een herontwikkeling komen. De ligging in de landgoederenzone aan de Vliet, de historische betekenis van de plek door de aanwezigheid van Forum Hadriani (Unesco Werelderfgoed), het naastgelegen gezondheidsplein (waar hoogwaardige medische zorg wordt geleverd door o.a. Reinier de Graaf) en de woningbouwopgave biedt kansen voor een bijzondere ontwikkeling met een mix van wonen, werken en zorg. In 2021 hebben we u uitgenodigd om mee te denken over deze herontwikkeling. In september 2021 vond een online en fysieke bijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst hebben wij de wensen, ideeën en zorgen uit de buurt besproken. Hoe u tegen de locatie en uw buurt aankijkt. Wat u belangrijk vindt en welke kansen en randvoorwaarden u zag voor de herontwikkeling. Ook is er input opgehaald via deze website onder andere via een online enquête.

De 2e bijeenkomst: Presentatie concept Kavelambitie

De afgelopen periode hebben wij met veel zorgvuldigheid uw input meegenomen en, waar mogelijk, uw ideeën en wensen meegenomen in een concept Kavelambitie. In de Kavelambitie staan de randvoorwaarden en ambities voor de herontwikkeling. Daarnaast zijn in de Kavelambitie de stedenbouwkundige spelregels verwerkt in een aantal ruimtelijke modellen. Deze modellen dienen als inspiratie voor hoe de locatie ontwikkeld kan worden. Met aandacht voor de maat, schaal en ruimtelijke kwaliteit van de mogelijke bebouwing. Tijdens de 2e bijeenkomst presenteren we u graag deze concept Kavelambitie. We horen graag uw feedback om de notitie aan te scherpen. Ook horen wij graag uw eventuele vragen. Na de zomer zal een nieuwe versie digitaal aan u beschikbaar worden gesteld zodat u hierop nog schriftelijk kunt reageren. Vervolgens wordt de Kavelambitie definitief gemaakt en voor besluitvorming aan het college en de gemeenteraad voorgelegd. Na positieve besluitvorming in de gemeenteraad zal de grondpositie aan een marktpartij worden verkocht. De gemeente gaat dan met de nieuwe eigenaar afspraken maken over de concrete plannen. Deze plannen moeten voldoen aan de kaders die in de Kavelambitie staan. De daadwerkelijke start van de nieuwbouw vindt niet eerder plaats dan 2024.

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor de bijeenkomst. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heren Niels de Vries Humel en Thomas Verbrugh per e-mail: hdvoorb[email protected] of via telefoonnummer (070) 219 01 10.

Wij hopen u dinsdag 5 juli te kunnen begroeten!

 

 


Foto: Digitaal Dagblad