Bewoners klankbordgroep 'het Bincks Beraad' gaat van start

28 May 2021, 06:47 uur
Lokaal
mainImage
Voorburgs Dagblad
De Binckhorst gaat de komende jaren ingrijpend veranderen. Er zijn hierover grote zorgen bij inwoners van onder meer Voorburg.

In juni 2021 start de gemeente met een pilot bewonersklankbordgroep: het Bincks Beraad. Tijdens het Bincks Beraad gaat de gemeente met een kleine groep afgevaardigde bewoners van de Binckhorst in gesprek.

Het doel van het Bincks Beraad is om meer structureel met bewoners te praten over de ontwikkelingen in de Binckhorst en te horen wat er leeft, welke wensen er zijn of waar er zorgen zijn. De onderwerpen die besproken worden, zijn algemene vraagstukken die spelen in de ontwikkeling van de Binckhorst, zoals voorzieningen en bereikbaarheid. Er zal niet specifiek over een bepaald bouwplan gesproken worden. Dit zal altijd via de ontwikkelende partij of via een algemene informatieavond verlopen.

Deelnemers
De deelnemers van het Bincks Beraad bestaan uit een afvaardiging van bewoners verspreid over de Binckhorst. Ook zal er een deelnemer uit Laak, Voorburg en uit Rijswijk benaderd worden om deel te nemen in het Bincks Beraad.

Pilot
Het Bincks Beraad is een pilot en zal dit jaar 3 keer bij elkaar komen. Daarna vindt er een evaluatie plaats, om zo te bepalen hoe het Bincks Beraad het beste verder kan gaan. Via de digitale nieuwsbrief zal er kort verslag gedaan worden van de 3 bijeenkomsten en houden we u verder op de hoogte.

Heeft u voor nu vragen? Dan kunt u mailen naar [email protected]