Voorburgs Dagblad | 25.000 woningen er bij op de grens van Voorburg
mainImage

25.000 woningen er bij op de grens van Voorburg

28 november 2020, 06:48 uur
Lokaal

De komende decennia komen er in de regio duizenden nieuwe woningen bij. Alleen al in het gebied CID-Binckhorst aan de grens met Leidschendam-Voorburg gaat het om zo’n 25.000 woningen. Om ervoor te zorgen dat al deze mensen makkelijk en snel naar huis, werk, opleiding en vrijetijdsbesteding kunnen reizen is goed openbaar vervoer van belang. Rijk en regio hebben daarom afgesproken samen 150 miljoen euro in de bereikbaarheid van de regio te investeren. De gemeente Voorburg gaat daarom de komende jaren enorm veranderen. Er zal in dit opzicht geschiedenis worden geschreven. 

BO MIRT

In het MIRT werken Rijk, provincies, gemeenten, vervoerregio’s, waterschappen, maatschappelijke organisaties en bedrijven samen aan de concurrentiekracht en bereikbaarheid van regio’s. Rijk en regio maken elk jaar in het bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) afspraken over bereikbaarheidsmaatregelen in de regio.