Scholen houden zich niet aan regels vrijwillige ouderbijdrage

23 March 2022, 12:11 uur
Landelijk
mainImage

Nog niet alle basis- en middelbare scholen houden zich aan de gewijzigde wet op de vrijwillige ouderbijdrage. Dat blijkt volgens NRC uit een onderzoek van Leergeld Nederland onder zijn lokale stichtingen dat woensdag wordt gepubliceerd. Zo’n 15 procent van de stichtingen is zelfs bekend met scholen die nog steeds kinderen uitsluiten van activiteiten als de ouderbijdrage niet is betaald.

Sinds augustus 2021 moeten scholen alle leerlingen laten deelnemen aan extra activiteiten, ongeacht of de vrijwillige ouderbijdrage is betaald. Scholen zijn van deze bijdrage afhankelijk omdat activiteiten zoals excursies, buitenlandse reizen, bijlessen en tweetalig onderwijs niet vanuit het Rijk bekostigd worden.

Voorheen mochten scholen kinderen uitsluiten als de ouderbijdrage niet was betaald, bijvoorbeeld door het aanbieden van een kosteloos alternatief op school. Omdat dit tot schrijnende situaties leidde, werd een wetswijziging aangenomen. Scholen mogen ouders nog steeds om een bijdrage vragen, maar deelname aan activiteiten mag hier nooit van afhankelijk zijn en de school moet dit duidelijk communiceren.

 


Door: ANP