Politiek Den Haag maakt zich op voor grote stoelendans

2 December 2023, 10:17 uur
Landelijk
mainImage
ANP

Politiek Den Haag maakt zich op voor een stoelendans. Een groot deel van de leden van de oude Tweede Kamer vertrekt en daar komen 81 nieuwe parlementariërs voor in de plaats. Daar zitten ook bekende gezichten bij: zeven zetels worden vanaf 6 december gevuld door bewindslieden van het nu demissionaire kabinet.

Ook binnen het Kamergebouw leidt de verkiezingsuitslag tot grote verschuivingen. Verliezers als VVD, CDA en D66 zullen kantoorruimte moeten afstaan aan winnaars als PVV, NSC, GroenLinks-PvdA en BBB.

De oude Kamer komt op dinsdag 5 december voor het laatst bijeen. De Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven brengt dan verslag uit over het verloop van de verkiezingen, de uitslag en de toelating van de nieuwe Kamerleden.

Als laatste taak voor zij afscheid nemen, stellen de huidige Kamerleden een profielschets op van de nieuwe voorzitter. Dat is gelijk ook een van de eerste zaken waar de nieuwe Kamer, die op woensdag 6 december wordt geïnstalleerd, zich over buigt.

Bij hun beëdiging beloven de nieuwe leden dat zij eerlijk gekozen zijn, dat zij goed en eerlijk hun werk als volksvertegenwoordiger zullen doen en dat zij zich aan het Statuut van het Koninkrijk en de Grondwet zullen houden. Ook beloven zij trouw aan de koning.

Op de eerste dag bepalen de nieuwe leden ook wanneer de nieuwe Kamervoorzitter gekozen wordt. Doorgaans gebeurt dat binnen een week. Ieder lid kan zich kandidaat stellen. Wie het wordt, bepaalt de Kamer in een schriftelijke, anonieme stemming.

Huidig Kamervoorzitter Vera Bergkamp vertrekt. Zij was niet meer verkiesbaar voor haar partij D66. Haar taken worden tijdelijk waargenomen door eerste ondervoorzitter Roelien Kamminga, die als Kamerlid is herkozen.

De nieuwe Kamer debatteert waarschijnlijk in de week van 11 december over de verkiezingsuitslag en over het eindverslag van de verkenning. Bij dat debat zit verkenner Ronald Plasterk in vak K, waar doorgaans de afvaardiging vanuit het kabinet zit.

De lijsttrekkers voeren het woord als fractievoorzitter, ook als zij nog zitting hebben in het demissionaire kabinet. Het gaat om VVD-leider Dilan Yeşilgöz en D66-leider Rob Jetten. Ook andere demissionaire bewindslieden zijn gekozen als Kamerlid, waardoor ze tijdelijk een dubbelrol hebben: D66'er Hans Vijlbrief en VVD'ers Eric van der Burg, Christianne van der Wal, Mariëlle Paul en Aukje de Vries.

 


Door: ANP