mainImage

Kamer wil doorrijder minder tijd geven zich vrijwillig te melden

14 juni 2022, 20:28 uur
Landelijk, IJsselmondeNieuws

Een bestuurder van een voertuig die doorrijdt na een aanrijding, zou zich voortaan sneller alsnog uit eigen beweging moeten melden om strafvervolging op dit punt te voorkomen. Nu krijgt een betrokkene nog maximaal twaalf uur de tijd om zich vrijwillig bij de politie te melden. Deze wettelijk vastgelegde termijn moet worden geschrapt of hooguit drie uur worden met een verplichte bloedproef voor de betrokkene. Dat vindt de Tweede Kamer, die een motie van CDA en PVV met deze strekking aannam.

Volgens de indieners komt het steeds vaker voor dat iemand doorrijdt na een ongeval. Voor een beschonken bestuurder kan dat lonend zijn, omdat binnen de gestelde twaalf uur alcohol uit het bloed kan verdwijnen. Mogelijk alcoholgebruik kan dan niet meer meewegen bij de strafmaat als het tot vervolging komt.

Op zich is het verboden om de plaats van een verkeersongeval te verlaten, maar er gelden enkele uitzonderingen voor de strafbaarheid. Die uitzonderingen gelden overigens niet als iemand in hulpeloze toestand wordt achtergelaten.

De Kamer verzoekt het kabinet om de twaalf uur als uitzonderingsgrond in de Wegenverkeerswet te schrappen of flink te verkorten. In dit artikel 184 volgt geen strafvervolging indien de overtreder binnen deze tijd na het verkeersongeval en voordat diegene als verdachte is aangehouden of verhoord, zich vrijwillig meldt bij de politie of andere opsporingsambtenaren.


Door: ANP | Foto: Politie