Voorburgs Dagblad | Coronaverlof lukt niet, kabinet zoekt door naar alternatief
mainImage

Coronaverlof lukt niet, kabinet zoekt door naar alternatief

20 januari 2021, 19:49 uur
Landelijk

Het kabinet zet geen geld opzij om werkgevers te helpen ouders met 'coronaverlof' te sturen omdat de kinderen thuis zitten. Naar deze opties is, op aandringen van onder andere GroenLinks, wel gekeken. Maar met werkgevers en vakbonden is geen goede oplossing gevonden voor het probleem. Wel blijft het kabinet zoeken naar mogelijkheden.

Sommige bedrijven zitten met werknemers die minder kunnen betekenen voor het bedrijf omdat ze jonge kinderen thuis hebben zitten, of kinderen op de middelbare school die hulp nodig hebben met het thuisonderwijs. Voor veel ouders is het ook een stressvolle tijd, dus zou het kabinet hierbij werkgever en werknemer moeten helpen, vond een aantal partijen in de Tweede Kamer.

Maar het lukt niet om hiervoor een specifieke regeling op te tuigen. De organisaties die zo'n regeling zouden moeten uitvoeren, kunnen dat niet aan, zeker niet met de bestaande coronasteun en de vele aanvragen voor reguliere uitkeringen, zoals de ww. En een brede regeling is juist te ongericht, vindt het kabinet. "Generieke compensatie betekent dat bedrijven gecompenseerd worden die het niet nodig hebben, en bedrijven die het nodig hebben nauwelijks worden gecompenseerd", legt coronaminister De Jonge uit in een brief aan de Kamer. Daarnaast moedigt zo'n brede regeling bedrijven niet aan om goede afspraken te maken met werknemers.

Het kabinet wijst erop dat het bij veel bedrijven in goed overleg tussen werkgever en werknemer al goed gaat. In de persconferentie over de coronamaatregelen benadrukte premier Mark Rutte bijvoorbeeld dat de overheid als grootste werkgever het goede voorbeeld geeft. Maar private bedrijven, die het door de crisis vaak toch al erg zwaar hebben, hopen vooral op financiële compensatie. "Daarover zijn we in gesprek in het kader van het steunpakket waar we nu aan werken", zegt de premier.

Maar over de verruiming van dat steunpakket willen de verantwoordelijke ministers donderdagmiddag al meer duidelijkheid geven. Of er voor die tijd een oplossing is gekomen voor het probleem, is nog niet duidelijk. Betrokkenen geven aan dat er tot op het laatste moment wordt gezocht naar een oplossing, in gesprek met werkgeversorganisaties en vakbonden. Maar het kabinet weet dat er haast bij is geboden: het gaat om een urgent probleem en een oplossing op lange termijn zal geen soelaas bieden. Het kabinet hoopt immers dat in ieder geval de basisscholen snel weer open kunnen, wat voor veel ouders de beste oplossing zou zijn. "Die basisscholen moeten sowieso weer open op de achtste", zei De Jonge tijdens de persconferentie, verwijzend naar 8 februari.


Door: ANP | Foto: Ingezonden