mainImage

Onderzoek naar huisuitzettingen kwetsbare gezinnen

1 oktober 2021, 10:40 uur
Landelijk, IJsselmondeNieuws

De Kinderombudsman en de Nationale ombudsman gaan onderzoek doen naar de obstakels waar kwetsbare gezinnen tegenaan lopen als ze uit hun huis worden gezet. Dat hebben de instanties vrijdag aangekondigd. Het gaat hierbij om gezinnen die hun huis uit moeten vanwege huiselijk geweld, huurachterstand, overlijden, faillissement of bij (verdenking van) criminele activiteiten.

De kwetsbare gezinnen weten bij huisuitzetting vaak niet goed waar ze heen moeten voor hulp. Uit de klachten die de ombudsmannen ontvangen blijkt dat overheden naar elkaar verwijzen. Daardoor weten ouders en kinderen niet waar zij voor hulp terechtkunnen. Het onderzoek richt zich daarom op de vraag wat de gezinnen van de overheid mogen verwachten uit het oogpunt van mensen- en kinderrechten.

De gezinnen moeten vaak halsoverkop op zoek naar een andere woning, wat lastig is vanwege de krappe woningmarkt, aldus de instanties. Veel huur- en koopwoningen in de particuliere sector zijn te duur en voor sociale huurwoningen zijn lange wachtrijen. Veel gezinnen moeten daarom ergens anders naartoe, in sommige gevallen worden ze door de gemeente opgevangen in een crisisopvang.

Het op straat komen te staan heeft grote impact op zowel de volwassen als de kinderen in het gezin. Zeker als de kinderen gescheiden van de ouders worden opgevangen is er een grote impact op de ontwikkeling van kinderen. Ook schaadt het kinderen als ze door de huisuitzettingen hun school of sociale omgeving (vrienden, sportclubs) moeten verlaten.

De ombudsmannen willen in gesprek met ouders, kinderen, hulpverleners en overheidsinstanties over de huisuitzettingen. Het onderzoek wordt naar verwachting in de zomer van 2022 afgerond.