Voorburgs Dagblad | Opening Vaarseizoen 2019

Opening Vaarseizoen 2019

mainImage
Harry Kortman besluit: “Daarom geldt de oproep: wij zorgen voor de schepen en u voor het mooie weer.”

De afgelopen weken wordt aandacht besteed aan het op verzoek van de gemeente Leidschendam-Voorburg te organiseren evenement: “Opening Vaarseizoen”.

Het evenement is vastgesteld op zaterdag 13 april 2018 en vangt aan te 15.15 uur bij botenstalling Warmenhoven aan de Kniplaan in Voorschoten en/of 16.00 uur bij molen “De Salamander” aan de Wiek 19 te Leidschendam.

Bart Carpentier Alting steekt van wal: “Het is zeer bijzonder dat op 13 april a.s. voor de tiende maal door de watersporters zelf een mini Vlietdagen wordt georganiseerd. Graag sponsor ik daarvoor met mijn bedrijf Ontwikkelings- en Exploitatiemaatschappij Vlietland B.V. het Vlietwater. Het alleen bij Gall en Gall in Leidschendam verkrijgbare Vlietwater is inmiddels de traditionele drank die bij de openingshandeling wordt geschonken”.

Wang Choy vervolgt: “Het budget voor de Opening Vaarseizoen is zeer beperkt maar omdat alle booteigenaren, bedrijven en verenigingen de schepen en schippers gratis ter beschikking stellen kan Opening Vaarseizoen uitgroeien tot een volwaardig evenement. Gesponsorde drankjes, borrelhapjes en Vlietwater zijn dan de kers op de taart”.

Harry Kortman brengt in herinnering dat bij de eerste viering in 2010 op de betreffende donderdagavond slechts de bestuurders van de watersportverenigingen en de wethouder op de been brachten. Een enkele fles Vlietwater was in die tijd nog voldoende. In de jaren daarop zijn wij erin geslaagd van Opening Vaarseizoen een meer publiek gericht evenement te maken waarbij het publiek nadrukkelijk wordt uitgenodigd mee te varen op één van de schepen.

2019 staat in het teken van het geheel gerenoveerde monumentale sluiscomplex, waar watersport en erfgoedpodium elkaar ontmoeten.

De officiële opening van het sluiscomplex geschiedt door Commissaris van de Koning Jaap Smit.

De muzikale omlijsting is een initiatief van de ondernemers Leidschendam Centrum en wordt verzorgd door Dave Fisser.

Tussen 17.00 uur en 19.00 uur ademt de Sluis Leidschendam de sfeer van een Prinsengracht concert.


Foto: Voorburgs Dagblad