Voorburgs Dagblad | Waarde van maatschappelijke kinderopvang in Ldam-Vbg

Waarde van maatschappelijke kinderopvang in Ldam-Vbg

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaarYvonne Bood-Wentink (Marketing Communicatie Adviseur Vlietkinderen), Tine Oudshoorn (directeur/bestuurder Vlietkinderen) en Krijn van Putten (cluster directeur Lucas onderwijs) gaan dinsdag 17 april om 19.00 uur in huize Swanenteyn een korte presentatie geven en een aantal onderwerpen bespreken. De onderwerpen die men wil bespreken zijn kansengelijkheid voor kinderen en de waarde van maatschappelijke kinderopvang voor de gemeente Leidschendam-Voorburg 

Om de kansengelijkheid van kinderen te bevorderen (SER rapport; Gelijk goed van start) werkt Vlietkinderen met gemeente, onderwijs en kinderopvang samen aan de vorming van integrale kindcentra, ontwikkeling van educatieve, pedagogische en culturele voorzieningen.

Dit streven wordt vormgegeven door inhoudelijke samenwerking, vanaf jonge leeftijd zoveel mogelijk een continu aanbod bieden, èn organisatorische samenwerking. Daar waar nieuwe scholen gebouwd worden in LD-V, is de insteek om hier Integrale Kindcentra 0-12 jaar te ontwikkelen.


Echter, de financiering van deze locaties en met welke partners de gemeente hierin samenwerkt, is een aandachtspunt.


De vraagstelling luidt: Is kinderopvang is een maatschappelijk goed, levert een waardevolle bijdrage aan de sociale cohesie in wijken en aan de samenleving? Daarom zouden we in LD-V moeten streven naar kinderopvangorganisaties die van hier oudsher gevestigd zijn, een maatschappelijke organisatie zijn (niet gericht op winstbejag), deze waardes in samenwerking met de gemeente en onderwijs vorm geven (zowel inhoudelijke als financieel.

Bron: Gemeente Leidschendam-Voorburg


Foto: Digitaal Dagblad