Voorburgs Dagblad | Sloop voormalig CBS-gebouw doet veel stof opwaaien
mainImage

Sloop voormalig CBS-gebouw doet veel stof opwaaien

Afbeelding is niet meer beschikbaar
29 april 2018, 08:45 uur
Geld & Recht

Wijkvertegenwoordiger Ap de Heus stuurde aan de fractie GBLV/Gemeentebelangen een bericht over onrust in de wijk Bovenveen over vrijkomend stof door de sloop van het voormalig CBS-gebouw. De fractie van GBLV/Gemeentebelangen heeft daarop contact opgenomen met het college van B&W om informatie in te winnen over de situatie. Daarbij bleek dat gemeentelijke handhavers de locatie al hadden bezocht in verband met de klachten, waarbij de vergunning opnieuw is getoetst.

Monica Velù, raadslid GBLV: “Wij hebben van handhaving begrepen dat de aannemer het sloopbedrijf opdracht heeft gegeven voorzichter te werk te gaan en sproeiers neer te zetten om de locatie vochtig te houden, zodat het stof minder kans krijgt te verwaaien. Er blijkt vrees in de wijk voor asbestdeeltjes, maar bij sloop wordt naar wij hebben begrepen altijd eerst het asbest verwijderd voordat tot sloop wordt overgegaan. We vertrouwen dat met de extra maatregelen de overlast van wegwaaiend stof tot een minimum beperkt blijft. Handhaving houdt bij het voormalig CBS-gebouw toezicht op de sloopwerkzaamheden''.

Bron: Gemeentebelangen.


Foto: Digitaal Dagblad