Voorburgs Dagblad | Ook hoge boetes in Ldam-Vbg

Ook hoge boetes in Ldam-Vbg

mainImage

“Het afgelopen weekend is te vaak gebleken dat mensen in Leidschendam- Voorburg te weinig afstand hielden en toch in grote groepen naar buiten gingen. Dat is onverantwoordelijk gedrag”, licht burgemeester Remkes, plv. voorzitter van de Veiligheidsregio toe. “Ik zie erop toe dat in onze regio, waaronder Leidschendam- Voorburg, de nieuwe regels strikt worden nageleefd. Ik reken er daarbij ook op dat inwoners elkaar blijven aanspreken. Dit gaat om de gezondheid en veiligheid van iedereen.”

Mensen die zich, ondanks alle oproepen, niet aan de voorschriften houden, kunnen een boete krijgen. Ondernemingen die de regels naast zich neerleggen, worden beboet en kunnen een dwangsom krijgen. Eerder kondigde de Minister van Justitie & Veiligheid al aan dat boetes voor individuen kunnen oplopen tot 350 euro en voor bedrijven tot 4000 euro.

De noodverordening is vastgesteld in overleg met het Regionaal Beleidsteam (RBT). Het RBT bestaat onder andere uit de negen burgemeesters uit de veiligheidsregio Haaglanden, de Hoofdofficier van Justitie en de leiding van de hulpdiensten. Het RBT komt wekelijks bij elkaar om te overleggen over het beperken van de gevolgen van de coronacrisis.

De veiligheidsregio’s hebben landelijk samengewerkt met het Rijk, het OM en de politie om alle door het kabinet genomen maatregelen te verwerken in een nieuwe landelijke modelnoodverordening, zodat in Nederland eenduidig uitvoering kan worden gegeven aan de maatregelen. De nieuwe noodverordening van de VRH is gebaseerd op dit landelijke model. De noodverordening is per onmiddellijke ingang van kracht.