Voorburgs Dagblad | Ondersteuning financiële problemen

Ondersteuning financiële problemen

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Het vroegtijdig in beeld krijgen van inwoners die in de financiële problemen dreigen te komen, is heel belangrijk. Door op tijd ondersteuning te bieden kan erger worden voorkomen. De gemeente zet diverse activiteiten in om inwoners te ondersteunen die het (nog) niet lukt om zich financieel goed te redden. Doel is dat inwoners zo snel mogelijk financieel zelfredzaam worden. Het college heeft besloten deze ondersteuning verder uit te breiden. Dit staat in het plan van aanpak Financiële Zelfredzaamheid.

Voorop staat dat inwoners mee kunnen blijven doen in de samenleving. De financiële situatie mag daarin geen belemmering vormen. Er is een aantal speerpunten vastgesteld waar de komende jaren aan wordt gewerkt.

Voorlichting en begeleiding
Een belangrijk speerpunt is de vindbaarheid van de ondersteuning en informatie op het juiste moment. Grote gebeurtenissen hangen vaak samen met financiële veranderingen. Denk bijvoorbeeld aan zelfstandig gaan wonen, kinderen krijgen, (echt)scheiding, pensioen of het verlies van een partner. Bij grote veranderingen staat grip houden op de financiële verandering die dit met zich meebrengt niet altijd voorop. Hierdoor kunnen problemen ontstaan. De gemeente gaat inzetten op voorlichting en begeleiding bij om financiële problemen bij grote levensveranderingen te voorkomen.

Vroegtijdig signaleren van schulden
Een ander speerpunt is het vroegtijdig signaleren van problematische schulden. De afgelopen twee jaar is het aantal inwoners dat gebruikmaakt van schuldhulpverlening gestegen van 804 in 2016 naar 959 inwoners in 2018. Om problematische schulden vroegtijdig in beeld te brengen, gaat de gemeente afspraken maken met o.a. water- en energiebedrijven over het melden van betalingsachterstanden. Inwoners ontvangen dan eerder de juiste ondersteuning. Hiermee moet voorkomen worden dat de financiële problemen verergeren.

Voor de uitvoering zijn extra middelen nodig. Deze middelen worden in de kadernota aan de gemeenteraad gevraagd.Door: Gemeente Leidschendam- Voorburg | Foto: Digitaal Dagblad