Voorburgs Dagblad | Geen openbaar subsidieregister in Ldam-Vbg

Geen openbaar subsidieregister in Ldam-Vbg

mainImage
Hoe gaan de organisaties die subsidie ontvangen het geld daadwerkelijk besteden? Of wordt er veel aan personeelskosten uitgegeven?

D66 had graag in Leidschendam-Voorburg een zogenaamd openbaar subsidieregister gewild. De achterliggende gedachte is onder andere dat het College miljoenen aan overheidsgeld aan lokale doeleinden uitgeeft. 

Op 13 november 2018 heeft de raad een motie van D66 aangenomen. Omdat nadien een andere subsidiesystematiek is ingevoerd is gewacht met de uitvoering van de motie. 

De fractie van D66 heeft de volgende vragen over de uitwerking van het college van de motie Subsidieregister. Dit ter voorbereiding op het debat over de begroting dat staat geagendeerd voor dinsdagavond 12 november 2019.

Vraag 1
Is het college voornemens alleen de subsidies die via de subsidietafels worden verstrekt te voorzien van de informatie waartoe de raad in de motie van D66, GBLV en VVD oproept?
Antwoord
Ja

Vraag 2
Klopt het dat de subsidies die niet via de subsidietafels worden verstrekt louter in de bestaande subsidielijst terug te vinden zijn?
Antwoord
Ja

Vraag 3 wordt verder niet benoemd

Vraag 4
Zo ja, klopt het dat van de subsidies die niet via de subsidietafels worden verstrekt ook in 2020 alleen de naam van de subsidieontvanger en de hoogte van de subsidie terug te vinden is in de al bestaande subsidielijst?

Antwoord
Nee naast de naam van de ontvanger wordt vermeld wat de titel is van de aanvraag.

Vraag 5
Zo ja, waar kunnen inwoners in de plannen van het college informatie vinden over onder andere de doelstelling en uitgevoerde en geplande evaluaties van de subsidies die niet via de subsidietafels worden verstrekt?

Antwoord
Deze informatie loopt via de normale beleidscyclus van het betreffende beleidsonderdeel.

Vraag 6
Klopt het dat op de door het college voorgestelde wijze informatie over subsidies op verschillende in de gemeentelijke stukken op verschillende manieren gedocumenteerd zal worden per 2020?

Antwoord
Ja

Vraag 7
Klopt het dat de gemeente Leidschendam-Voorburg in 2020 niet beschikt over een integraal subsidieregister met alle informatie, zoals bijvoorbeeld de gemeente Den Haag wel heeft (zie https://subsidieregister.denhaag.nl

AntwoordJa


Foto: Digitaal Dagblad