Voorburgs Dagblad | Euforie rondom presentatie begroting

Euforie rondom presentatie begroting

mainImage
Jan Willem Rouwendal

Het college van B&W presenteert de begroting 2020-2023 aan de gemeenteraad. De aandacht gaat vooral naar het blijven investeren in de gemeente en haar inwoners en financieel gezond zijn. Samen met inwoners, ondernemers, organisaties, verenigingen en de raad zorgt de gemeente voor een mooie, levendige en duurzame gemeente.

Wethouder financiën Jan-Willem Rouwendal: “Om ervoor te zorgen dat de gemeente financieel gezond is en blijft, nemen we al sinds het begin van de collegeperiode maatregelen om uitgaven te beperken. Dat betekent keuzes maken en verantwoord bezuinigen. Dat werpt zijn vruchten af. We hoeven een minder groot beroep te doen op de algemene reserves en de komende jaren lopen de tekorten snel terug. Vanaf 2022 is zelfs sprake van een overschot op de begroting. Daar zijn we blij mee, want hierdoor hoeven we nu geen extra maatregelen te nemen die inwoners direct raken en kunnen we knelpunten oplossen bij het leerlingenvervoer. We gaan wel terughoudend om met het verbeterde perspectief, zodat we kunnen anticiperen op eventuele financiële tegenvallers.”

Investeren in de samenleving
De gemeente zet zich op alle gebieden in voor haar inwoners, zodat het prettig is om in Leidschendam-Voorburg te wonen, werken en recreëren, nu en in de toekomst. Rouwendal: “Iedereen in onze gemeente doet ertoe, daarom willen we dat mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben en dat inwoners oog hebben voor elkaar. We blijven investeren in de samenleving, zodat we ontwikkelen en vooruitgaan.” Zo investeert de gemeente in de jeugd; zet zich in voor een goed bereikbare gemeente, met doorstromend verkeer en voldoende parkeermogelijkheden; bereidt zich samen met inwoners voor op de energietransitie en het veranderende klimaat en investeert de gemeente in (digitale) dienstverlening. Zodat de gemeente iedere dag de best mogelijke dienstverlening kan bieden aan haar inwoners.

De Raad stelt de begroting vast
Op 12 november staat debat over het begrotingsvoorstel en besluitvorming door de raad gepland. De begroting is in te zien op www.lv.nl/begroting2020. Met de Begroting in één oogopslag maakt de gemeente het huishoudboekje inzichtelijk en toegankelijk.


Door: Gemeente Leidschendam- Voorburg | Foto: Ap de Heus