Wethouder Saskia Bruines presenteert eerste Haagse Cultuurvisie

25 May 2023, 14:50 uur
Den Haag & Regio
mainImage
Valerie Kuypers

Wethouder Saskia Bruines van Cultuur heeft voor het eerst een Cultuurvisie gepresenteerd voor de komende tien jaar, waarbij de nadruk ligt op cultuureducatie- en participatie, diversiteit en inclusie, makersklimaat en de aantrekkingskracht van de sector.

"We willen de kracht en creativiteit van Haagse cultuurmakers de ruimte geven en het aanbod toegankelijker maken zodat het voor iedereen interessant en mogelijk is een bezoek te brengen", zegt wethouder Bruines. "Deze eerste Haagse Cultuurvisie is ambitieus en optimistisch. Wij zijn ons er tegelijkertijd van bewust dat de afgelopen jaren van crises en krapte een wissel hebben getrokken op de cultuursector. Deze visie wil rust en richting geven aan het cultuurbeleid van de komende tien jaar. We schetsen een duidelijk doel, maar gaan avontuurlijk op pad. In die zin biedt deze visie een vergezicht en geen spoorboekje."

Cultuuronderwijs zou volgens de wethouder in de toekomst dezelfde aandacht moeten krijgen als taal, rekenen en sport. Ook ligt er de ambitie om meer aandacht aan cultuur te geven tijdens de voorschoolse educatie en in het mbo. Via wijkgerichte leerecosystemen moet het culturele aanbod voor kinderen en jongeren worden verbreed, met als doel om hun tijdens en na schooltijd gelijke kansen te bieden om kunst en cultuur te beleven en te beoefenen.

Toegankelijk

Alle gesubsidieerde culturele instellingen moeten zowel fysiek als sociaal goed toegankelijk zijn. Inwoners en bezoekers moeten zich welkom en uitgenodigd voelen om een bezoek te brengen. Ook voor degenen die minder te besteden hebben moet het mogelijk zijn cultuur te ervaren. Verder is er meer aandacht nodig voor culturele activiteiten in de wijken waar meer afstand is tot kunst en cultuur.

Het aantal ontwikkelplekken voor verschillende creatieven moet worden uitgebreid, staat in de Cultuurvisie. Voor hun ontwikkeling, experiment en presenstaties is behoefte aan werk-, oefen- en opslagruimte. Dit vraagt om een stevige infrastructuur en financiën voor de begeleiding en ondersteuning van makers.

180 nationaliteiten

Den Haag staat internationaal op de kaart als innovatieve cultuurstad en is zowel voor bewoners als bezoekers een stad waar op uiteenlopende plekken – overdag en ook ’s nachts – aansprekend cultuuraanbod te vinden is. De cultuurmarketing wordt vaker gekoppeld aan het kleinschalige aanbod en het bestaande internationale kunst- en cultuuraanbod is uitgebreid. Belangrijk daarbij is dat het diverse kunst- en cultuuraanbod recht doet aan de 180 nationaliteiten die de stad telt.

"Het college is zich ervan bewust dat deze ambities om investeringen en tijd vragen. Het nu uitspreken van ambities creëert helderheid en geeft richting aan het cultuurbeleid - en is daarmee ook een houvast voor de sector. Dit alles vraagt om een permanente dialoog met de culturele sector, het samen zoeken naar de beste weg." Op 15 juni wordt de Haagse Cultuurvisie besproken in de commissievergadering en op 6 juli in de gemeenteraad.