Vorig jaar minder discriminatiemeldingen in Den Haag

25 May 2023, 12:47 uur
Den Haag & Regio
mainImage

Het aantal discriminatiemeldingen in Den Haag is vorig jaar met twee procent gedaald. Dat staat in het jaarverslag 2022 van de organisatie Den Haag Meldt.

Den Haag Meldt ontving vorig jaar 213 meldingen van discriminatie. Dit aantal is volgens de organisatie maar het "topje van de ijsberg" van de meldingen die Den Haag Meldt "zou moeten ontvangen op basis van onderzoek naar ervaren discriminatie in Nederland". "We weten dat veel mensen in Den Haag discriminatie ervaren. Bestrijden is een noodzaak. En discriminatie bestrijden, dat begint bij een melding."

Uit landelijke discriminatiecijfers van Discriminatie.nl blijkt dat in 2022 het aantal meldingen bij de politie juist licht is gestegen. Bij de andere lokale anti-discriminatievoorzieningen daalden de meldingen met 24 procent. "Wellicht door het wegvallen van meldingen in verband met coronabeperkingen", aldus de organisatie.

Ras, geslacht en godsdienst

De meeste discriminatiemeldingen in Den Haag hadden in 2022 betrekking op ras, geslacht en godsdienst en kwamen met name voor op de terreinen arbeidsmarkt, commerciële dienstverlening, collectieve voorzieningen en huisvesting. Opvallend is de stijging van 73 procent van discriminatie op basis van geloof. Een dergelijke sterke stijging is ook te zien in het aantal meldingen van discriminatie op basis van geslacht. Daar was er in 2022 een toename van maar liefst 93 procent. Ras blijft de meest voorkomende grond van discriminatie.

Den Haag Meldt wil de komende tijd vooral zichtbaarder zijn in de stad. "Uiteraard zullen mensen niet melden als zij Den Haag Meldt niet kennen, dus daar ligt een eerste taak. Meer nadruk van Den Haag Meldt op zichtbaarheid, preventie, educatie en verbinding werpt stap voor stap vruchten af en geeft het werk van Den Haag Meldt meer waarde dan louter de registratie van meldingen. Ook in 2023 blijven wij hierop inzetten."