Voorburgs Dagblad | Verhuizing raamprostitutie naar Sporendriehoek dichterbij
mainImage

Verhuizing raamprostitutie naar Sporendriehoek dichterbij

24 september 2021, 15:58 uur
Den Haag & Regio

Een mogelijke verhuizing van de raamprostitutie in de Geleenstraat en de Doubletstraat naar de Sporendriehoek bij de Lekstraat is iets dichterbij gekomen.

Uit een stedenbouwkundig haalbaarheidsonderzoek van ontwikkelaar Heijmans komt naar voren dat er een haalbare businesscase mogelijk lijkt te zijn voor het erotisch centrum.

Een financieel dekkend bedrijfsplan is een van de harde voorwaarden van de gemeente om mee te werken aan een verhuizing De verplaatsing wordt niet gefinancierd met gemeenschapsgeld.

Maar volgens het stadsbestuur zijn er nog wel een aantal risico’s die eerst verder moeten worden onderzocht. Ook voor de herontwikkeling van de huidige locaties is nadere studie nodig.

Al eerder besloot de gemeente dat verplaatsing alleen mogelijk is als dit leidt tot een verbetering van de veiligheid en de gezondheid van sekswerkers en er voldoende draagvlak is voor de locatie onder de sekswerkers en hulpverleners.

In de komende periode van maximaal een jaar werkt Heijmans de financiële haalbaarheid van het plan verder uit, inclusief mogelijke afspraken met de huidige vastgoedeigenaren en exploitanten. De gemeente werkt ondertussen aan een stedenbouwkundig plan voor de herontwikkeling van de huidige locaties.

Tot die tijd zet de gemeente geen onomkeerbare stappen en worden er geen juridische of financiële verplichtingen aangegaan.


Foto: Heijmans