Tweede Kamerleden buigen zich in Laak over problemen arbeidsmigratie

22 April 2024, 16:18 uur
Den Haag & Regio
mainImage
Gemeente Den Haag

Leden van de Tweede Kamercommissie SZW (Sociale Zaken & Werkgelegenheid) hebben een werkbezoek gebracht aan het Laakkwartier in Den Haag. Zij staken daar hun licht op over de problematiek rond EU-arbeidsmigranten in Den Haag, met name over de groep die laag- en ongeschoold werk doet. Naar schatting telt Den Haag zo’n 50.000 van deze arbeidsmigranten: bijna 10 procent van het totale inwonertal van de stad.

Kamerleden Mariëtte Patijn (GroenLinks-PvdA), Thierry Aartsen (VVD) Tjebbe Van Oostenbruggen (NSC) en Don Ceder (CU) werden ontvangen door wethouder Martijn Balster, van Volkshuisvesting, Welzijn, Wijken en Zuidwest. In het Vrouwenbuurtlab Laak lichtte de wethouder de Haagse situatie rond EU-arbeidsmigranten toe.

"Veel EU-arbeidsmigranten werken niet in Den Haag, maar wonen er wel. Niet zelden betalen zij extreem hoge huurprijzen, terwijl zij leven onder erbarmelijke omstandigheden. In sommige wijken overstijgt het aantal geregistreerde arbeidsmigranten de 20 procent en is werkelijke percentage waarschijnlijk nog veel hoger. Dat is slecht voor de sociale samenhang en zet de leefbaarheid in vaak toch al kwetsbare wijken verder onder druk", aldus Balster.

De wethouder benadrukte daarom het belang van de registratie van EU-arbeidsmigranten. De Tweede Kamerleden behandelen binnenkort een wet dat een toelatingsstelsel voor uitzendbureaus introduceert. Deze wet moet ertoe leiden dat werkgevers en uitzendbureaus hun verantwoordelijkheid nemen. De wethouder riep de Kamerleden op om te zorgen dat werkgevers ook een rol krijgen bij de goede registratie van hun werknemers. En door fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden te bieden en te zorgen voor onderdak. "No bed, no business", zou daarbij volgens de wethouder het uitgangspunt moeten zijn.

Tekst gaat door onder foto.

Foto: Gemeente Den Haag.

Rondwandeling

Medewerkers van Stichting Barka en politiemensen van Bureau Laak vulden de presentatie van Balster aan met hun ervaringen rond arbeidsmigratie. Later maakten de Kamerleden op straat kennis met het mobiele informatiepunt voor EU-arbeidsmigranten en met de voorlichters die met deze bus Den Haag in trekken. Een rondwandeling door Laak en Spoorwijk langs woningen met veel arbeidsmigranten, waarbij de Haagse Pandbrigade voor toelichting zorgde, maakte de problemen daarna nog inzichtelijker. 

VVD Kamerlid Thierry Aartsen benadrukte het belang van dit soort werkbezoeken. "Het is goed om tussen al het vergaderen dat wij doen ook te zien waar de problemen zich in werkelijkheid opstapelen.” Ook zijn PVDA-GroenLinks collega Mariëtte Patijn zag duidelijk het nut van haar bezoek aan Laak. "Inhoudelijk wist ik al heel veel over dit onderwerp, ook door mijn vakbondsachtergrond. Hier zijn helpt vooral om voor ogen houden: wij werken aan wetten, maar dit zijn de mensen voor wie we dat doen.”