mainImage

PvdD: 'Geen politiepaarden en -honden bij demonstraties'

18 januari 2022, 09:23 uur
Den Haag & Regio

De Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad wil af van het gebruik van politiepaarden en -honden. Beelden van dieren in de knel bij demonstraties zorgen steeds vaker voor ophef. "Geen enkel dier kiest ervoor om ingezet te worden als voertuig of wapen", zegt raadslid Leonie Gerritsen. De partij vraagt de burgemeester bezwaar te maken bij de politie.

Met de opkomst van sociale media, zien mensen steeds vaker de beelden van politiehonden en -paarden die met geweld in aanraking komen tijdens demonstraties of rellen. "Een hond die geschopt wordt, een vallend paard, dieren die gewond raken. De schrijnende beelden zorgen vaak voor verontwaardigde reacties", zegt Gerritsen. "De politie gebruikt dieren in gevaarlijke situaties, waardoor ze worden blootgesteld aan geweld, en soms zelfs bekogeld worden met vuurwerk of stenen. Dat moet echt afgelopen zijn."

Een jaar geleden riepen dierenbelangenorganisaties de politie en overheid ook al op om te stoppen met het inzetten van paarden en honden in conflictsituaties. Het tv-programma Zembla besteedde aandacht aan structurele mishandeling van politiehonden in training. De Partij voor de Dieren zou het liefst zien dat dieren helemaal niet meer worden gebruikt in conflictsituaties. Gerritsen: "Honden en paarden worden getraind om tegen hun natuur in te handelen en worden in gevaar gebracht. Wat dierenwelzijn betreft, is het onbegrijpelijk dat dit nog wordt toegestaan." 


Foto: Wijkagenten Oosterheem