Maar tien procent wijkbewoners deed mee aan proef themastemmen

20 April 2022, 12:36 uur
Den Haag & Regio
mainImage
gemeente Den Haag

De proef met themastemmen in Den Haag is afgerond. Slecht tien procent van de stemgerechtigden heeft meegedaan aan het experiment.

Stemmen ging digitaal, of op een locatie in de wijk waar mensen klaarstonden om te helpen bij het online stemmen. Benoordenhout had met 15,8 procent de hoogste opkomst. Daarna volgde Bohemen, Meer en Bos met 14,9 procent. Met 4,8 procent was de opkomst in de wijk Rustenburg en Oostbroek het laagst.

Uit de stemming blijkt dat de thema’s waaraan de inwoners het grootste belang hechten Natuur & Groen en Schone Wijk zijn. Iets minder vaak werden Verkeersveiligheid, Woningen voor Starters en de Inrichting van een Veilige Wijk als belangrijkste thema genoemd. De resultaten van de stemming zijn beschikbaar gesteld aan alle politieke partijen, in de hoop dat de uitkomsten worden meegenomen in de onderhandelingen over een nieuw coalitie-akkoord.

Tekst gaat door na illustratie.

Bijna 3.000 stemmen

Direct na de verkiezingen voor de gemeenteraad kregen inwoners van drie verschillende wijken een uitnodiging om mee te doen aan het experiment waarbij inwoners niet op een lijst, partij of kandidaat konden stemmen, maar een keuze konden maken bij 15 themavragen. Themastemmen is een experiment om, ook op andere manieren de voorkeuren en verwachtingen van inwoners te inventariseren en hen te betrekken bij het maken van de plannen voor de stad. De proef werd gehouden in de wijken Rustenburg-Oostbroek, Benoordenhout en Bohemen, Meer en Bos.

In totaal hebben bijna 3.000 inwoners, ofwel 10,3 procent van de mensen die waren uitgenodigd, aan de proef meegedaan.