Gemeente Den Haag mist structurele maatregelen in Miljoenennota

19 September 2023, 16:43 uur
Den Haag & Regio
mainImage
ANP

Het demissionaire kabinet heeft vandaag op Prinsjesdag de Miljoenennota gepresenteerd met daarin de plannen voor het jaar 2024. De stad Den Haag reageert teleurgesteld. "De rek is eruit. Het Rijk zal extra geld op tafel moeten leggen."

Het collegebestuur van de gemeente Den Haag reageert nog wel tevreden op het besluit om twee miljard euro te gebruiken om de bestaanszekerheid van de meest kwetsbare inwoners te versterken. "Door onder meer het verhogen van de huurtoeslag en het kindgebonden budget wordt een broodnodige steun in de rug gegeven aan mensen die nu niet of nauwelijks rond kunnen komen", laat wethouder Robert van Asten weten.

Het in stand houden van het Tijdelijk Noodfonds Energie kan ook op de Haagse goedkeuring rekenen. "Het zijn echter allemaal tijdelijke maatregelen. Om mensen op lange termijn perspectief te geven moeten er structurele maatregelen komen. Door jarenlange bezuinigingen op het budget kunnen ook gemeenten geen zekerheid meer bieden, terwijl haar taken en uitdagingen juist groter en complexer worden."

"Eén op de vijf Hagenaars leeft in armoede, onder wie 18.000 kinderen", zegt wethouder Van Asten. "De maatregelen die het kabinet nu treft zijn een goede eerste stap, maar met een eenmalige pot geld kunnen we bij lange na niet iedereen helpen. We vragen de Tweede Kamer en ook straks het nieuwe kabinet beleid te maken waarmee we mensen structureel meer perspectief kunnen geven."

Tekst gaat door onder foto.

Foto: Martijn Beekman

Onzekerheid

De financiën van de gemeente staan onder druk, terwijl de uitdagingen voor het gemeentebestuur groter en complexer worden. De kosten van bijstand, zorg en jeugdhulp stijgen, maar worden volgens Van Asten "onvoldoende gecompenseerd" door het gemeentefonds. "Tegelijkertijd worden de problemen steeds groter en complexer, zoals de voortslepende wooncrisis, de energiecrisis en de opvang van vluchtelingen en ontheemden. We werken hard in Den Haag aan het realiseren van nieuwe woningen en aan het vinden van locaties voor opvang. Maar dat kan de gemeente niet alleen. We werken graag samen met het Rijk aan structurele duurzame oplossingen. Daarnaast moeten we onze stad weerbaar, leefbaar en groener maken voor de toekomst. Dat betekent investeringen om stijgende temperaturen en extreme regenval aan te kunnen, investeringen in vergroening en in een schone veilige leefomgeving."

"Het nieuwe kabinet zal met meer financiële zekerheden moeten komen voor de langere termijn. Zoals het er nu naar uitziet zullen gemeenten in 2026 fors minder te besteden hebben. Die onzekerheid kunnen gemeenten in deze tijd, waarin inwoners zo afhankelijk zijn van de lokale overheid, zich niet veroorloven", zegt Van Asten. "Den Haag heeft enorm veel werk te verzetten. We moeten voldoende woningen bouwen, voldoende trams en bussen laten rijden en het welzijn van onze inwoners waarborgen. Maar de rek is eruit. Het Rijk zal extra geld op tafel moeten leggen. Alleen dan kunnen gemeenten de komende jaren hun rol in de lokale samenleving goed waamaken."