Voorburgs Dagblad | Den Haag krijgt uitstrooiplek voor Hindoes
mainImage

Den Haag krijgt uitstrooiplek voor Hindoes

24 september 2021, 15:45 uur
Den Haag & Regio

De Hindoestaanse gemeenschap krijgt een eigen plek toegewezen om te gebruiken als uitstrooiplek. In het Laakhavengebied nabij de Waldorpstraat en de Viaductweg is een plek gevonden waar bloemen geofferd kunnen worden op feestdagen of bij bijzondere gebeurtenissen.

De geofferde bloemen dienen volgens Hindoerituelen in stromend water verstrooid te worden. Het gaat dus niet om een plek voor het verstrooien van as van overledenen.

Om de uitstrooiplek mogelijk te maken was wel de instemming van het Hoogheemraadschap van Delfland noodzakelijk. Delfland bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater en zij willen dat deze kwaliteit niet verslechtert.

Delfland ziet het brengen van stoffen - dus ook bloemen - in oppervlaktewater als een lozing. Om die reden was het Hoogheemraadschap in eerste instantie terughoudend om hieraan medewerking te verlenen.

Inmiddels heeft Delfland aangegeven om onder voorwaarden bloemenoffers mogelijk te willen maken. Deze voorwaarden worden momenteel samen met de Hindoestaanse gemeenschap verder uitgewerkt.

Wanneer daarover overeenstemming is bereikt, naar verwachting in de komende herfst, zal Delfland hiervoor een vergunning verlenen. Daarna kan de Hindoestaanse gemeenschap de uitstrooiplek realiseren.


Foto: Uitstrooiplek