mainImage

Delen Haagse Bos afgesloten in verband met bomenkap

9 augustus 2022, 15:38 uur
Den Haag & Regio

In het Haagse Bos zijn door Staatsbosbeheer meerdere wandelpaden afgesloten in verband het kappen van bomen. De afsluitingen zijn volgens de beheerder bedoeld om tijdens de werkzaamheden de veiligheid van de bezoekers aan het bos te kunnen garanderen.

Volgens Staatsbosbeheer is de bomenkap nodig "voor de ontwikkeling van een soortenrijk, leeftijdsdivers en toekomstbesteding bos". "Zo krijgen omringende vitalere bomen ruimte om hun bladerdak uit te breiden. Er ontstaat ruimte voor jonge bomen om als volgende generatie bos op te groeien, met als resultaat meer variatie in leeftijd van bomen. Die jonge bomen zijn ook andere soorten dan de dominante eiken en beuken die er nu staan en dat betekent meer diversiteit in soorten."

Vorig jaar hebben twee boswachters en een bosadviseur de bomen geselecteerd de gekapt worden. Deze bomen zijn voorzien van een oranje stip. Alle te kappen bomen zijn geïnspecteerd op de aanwezigheid van roofvogelnesten, spechtengaten, vleermuisverblijfplaatsen en eekhoornnesten. Dit gebeurde door de boswachter en door een expert op het gebied van vleermuizen. Als er bewoonde nesten waren, wordt de boom niet geveld, maar gekeken naar een alternatief.

Tekst gaat door onder foto.

Droge bodem

De bomen worden met de hand gezaagd en met een kraan uit het bos gehaald. In sommige gevallen wordt eerst de kroon van de boom met een kraan verwijderd en uit het bosvak gehaald en dan pas de stam geveld. Dit om schade aan omringend groen zoveel mogelijk te voorkomen. De werkzaamheden vinden plaats in de zomer, zodat de machines zo min mogelijk schade aan de bosbodem aanrichten. Later in het jaar is de kans groter dat de bodem natter en dus kwetsbaarder is.

 


Foto: Enny Kleikamp-van Leeuwen