mainImage

Dagelijks honderden aanvragen voor energietoeslag in Den Haag

22 juni 2022, 15:39 uur
Den Haag & Regio

Het aanvragen van de extra energietoeslag in Den Haag loopt voorspoedig. Ruim 85 procent van de Haagse huishoudens die er recht op hebben, heeft de energiecompensatie al aangevraagd of ontvangen.

In de gemeente Den Haag komen mensen met een inkomensgrens tot 130 procent van het sociaal minimum in aanmerking voor een eenmalige energietoeslag van 900 euro, waarvan 800 euro van het Rijk komt en de gemeente 100 euro bijlegt. De regeling is ruim anderhalve maand geleden van start gegaan. Dagelijks komen er nog zo’n 200 aanvragen binnen.

“Energiearmoede is een groeiend probleem en door de oorlog in Oekraïne zullen de energieprijzen blijven stijgen", zegt wethouder Arjen Kapteijns van Sociale Zaken en Werk. "Dit heeft ingrijpende gevolgen voor huishoudens met een smalle beurs. De nood is hoog. Het is veel effectiever en nodig om het bestaansminimum voor deze groep structureel te verhogen, zodat mensen zelf in staat zijn om schommelingen in bijvoorbeeld de energierekening op te vangen."

Niet voor studenten

Het Rijk heeft besloten om studenten buiten beschouwing te laten bij de energietoeslag. "We hebben als gemeente geen geld voor deze doelgroep die mogelijk uit 15.000 studenten in Den Haag bestaat", zegt wethouder Kapteijns. Hij denkt dat financiële ondersteuning van studenten eenvoudiger landelijk geregeld kan worden. "Bijvoorbeeld door het verhogen van de aanvullende beurs. Daarmee bereik je alle studenten met minder kapitaalkrachtige ouders." Studenten in Den Haag die in de problemen komen door de stijgende energiekosten kunnen wel terecht bij de Helpdesk Geldzaken waarbij indien nodig individuele bijzondere bijstand kan worden ingezet.