Voorburgs Dagblad | Zin in het Vlietkinderen Debat (!)

Zin in het Vlietkinderen Debat (!)

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Week van het opvoeden: praten over de uitdagingen, kansen en oplossingen voor onze kinderen. Hoe belangrijk is het om juist de ontwikkeling van jonge kinderen (tot 7 jaar) te stimuleren en te begeleiden? Wat zijn in vredesnaam ‘integrale kindcentra’? Het is een term die zo breed is dat hij bij mij persoonlijk vooral vragen oproept!

Belangrijk om hier in Leidschendam-Voorburg eens stevig over na te denken met z’n allen. Dat goede initiatief heeft Vlietkinderen genomen: aanstaande dinsdag 2 oktober om 15.30 uur gaat het debat onder leiding van Bart Bakker van start, in Hotel-Restaurant ‘Central Park by Ron Blaauw’.

Jonge kinderen stimuleren
Als cognitief psycholoog met een sterke interesse in leren en het brein kan ik over het eerste punt kort zijn: het belang van die eerste zeven jaar van het leven van onze kinderen staat buiten kijf; die zijn doorslaggevend voor het verdere verloop van het leven van onze kinderen.

Vervolgens is het wel zeer interessant om als Leidschendam-Voorburg na te denken over welke dingen wij belangrijk vinden voor deze groep kinderen. Dat is niet eenvoudig vast te stellen, ik zou het zo niet kunnen roepen voor uw kinderen vanuit een gemeenteperspectief.

Zelf heb ik van mijn familie waarden en normen meegekregen die ik doorgeef aan mijn kind. Die van u zullen vast een beetje anders zijn, die hangen af van uw achtergrond. Ook ideeën over ontwikkeling leven in mijn familie: vanaf week 1 liedjes zingen bij het verwisselen van luiers bijvoorbeeld.

Frisse lucht en bewegen is belangrijk in de familie, maar tekenen, boetseren, iets met je handen maken zijn voorbeelden van dingen die in mijn moeders familie niet opgepakt werden. Vanuit mijn vaders familie wel een beetje (handwerken). De peuter-, kleuter-, basis- en middelbare school heeft op die gebieden voor mij veel betekend.

Wat zijn aspecten van de opvoeding van je kind die je over kunt en wilt laten aan de maatschappij, het onderwijs? Ingewikkelde vraag!

Wat zijn dat ‘integrale kindcentra’?
Ik kom zelf eerlijk gezegd nog niet verder dan: ‘een nieuw scholingsconcept voor kinderen van 2 – 12 jaar’. Naast de vraag ”’ hoe richten we dat in?’ rijst bij mij gelijk de vraag ‘en waar gaat dat op aansluiten?’ Daar zie ik nu namelijk ook problemen in het huidige systeem. Over 11  - 12 jaar zien middelbare scholen het eindresultaat van die ‘integrale kindcentra’ naar binnen lopen door hun deuren. Ik hoop van harte dat ze er bij zijn aanstaande dinsdag....

Ik lees in de uitnodiging dat de organisatie van dit debat wel een keuze heeft gemaakt wat volgens hun belangrijk is. Het debat zal erop gericht zijn om te kijken wat er nodig is en hoe we samen zorgen voor een omgeving waar kinderen kunnen opgroeien tot ‘de sociale burgers van de toekomst’.

Hmmm, dat is een uitspraak waar je het makkelijk mee eens kunt zijn. Maar roept bij mij in ieder geval veel vragen op: wat bedoelen ze met ‘sociale burgers’? Wat voor kennis en vaardigheden heb je nodig om een sociale burger te zijn?

Veel zin heb ik in het debat van aanstaande dinsdag. Wat is er nu belangrijker dan onze kinderen voor onszelf en ook voor onze samenleving. Fijn om met een groep mensen van gedachte te wisselen en van te leren die zich betrokken voelen bij die kids en een rol in onze samenleving pakken waarin ze van belang zijn voor die kinderen.

Marjolein van Bodegom is cognitief psycholoog, opgeleid aan de universiteit van Nijmegen. Ze is gespecialiseerd in hoe mensen leren, denken en hun informatie verwerken. Zie ook http://vanbodegom.eu/


Foto: Digitaal Dagblad