Voorburgs Dagblad | Wie maakt de dienst uit?

Wie maakt de dienst uit?

mainImage

Bij het tekenen van een organisatieschema staan, bij een bedrijf, de aandeelhouders bovenaan. Daarna volgt de raad van commissarissen, de directie, management en zo verder. Bij een vereniging staat bovenaan de algemene ledenvergadering. Bij een stichting begint het organisatieschema met de raad van toezicht, vervolgens de directie etc.

In ieder geval staan onderaan het organisatieschema overal de medewerkers die op de werkvloer staan en datgene doen wat de organisatie bestaansrecht geeft: het maken en verkopen van het product; het leveren van een dienst; een bijdrage leveren aan onze maatschappij.

Het bestaansrecht van de organisatie hangt meestal direct samen met het nut en kwaliteit van de door de werkvloer geleverde werkzaamheden. Er wordt gekeken naar de top van een organisatie als het gaat om zaken als organisatie inrichting, financiering, controle, reputatie en toekomstvisie.

Maar wie maakt echt de dienst uit?

De directeur van het ziekenhuis klinkt logisch, maar dat is toch vaak meer een manager dan een deskundige? Het ministerie van Volksgezondheid dat hopelijk bijspringt nu de reguliere inkomsten tegenvallen maar de zorg niet minder kost? Of zijn het de zorgverzekeraars die onderhandelen met het ziekenhuis over het jaarlijkse budgetten?

Vanuit recente eigen ervaring kijk ik zelf initieel naar de arts die samen met de patiënt tot een behandelplan komt en de chirurg die een geslaagde ingreep doet. Maar de medewerker van de planning die zorgt dat er bij spoed toch een afspraak gemaakt kan worden met de arts ben ik net zo dankbaar. Evenals de verpleegkundige die bv. de pijnbestrijding regelt.

Volgens mij hangt het antwoord dus samen met het perspectief van waaruit je kijkt. Elke radar in het systeem is belangrijk. Als een of meerdere radars kraken en minder soepel mee bewegen dan beïnvloedt dat het hele systeem. Het gaat erom dat in de organisatie en de stakeholders constructief met elkaar samen werken.

Want wie bepaalt welke specialisten zich waar vestigt? Wie bepaalt waar de patiënt zich meldt? Uiteindelijk is het leveren van zorg een nutsfunctie en is er een goed samenspel van alle betrokkenen noodzakelijk.

Er is een gremium dat, ook bij een ziekenhuis, op de achtergrond betrokken is, in principe niet in beeld komt (tenzij het fout gaat) én misschien wel meer invloed heeft dan wordt toerekend omdat er een grote verbindende kracht van uit kan gaan: de raad van toezicht. De samenwerking, maar ook de uiteenlopende belangen, kennis, invalshoeken en de diversiteit van alle betrokkenen wil je terugzien in de top. Een plek waar je dat bij uitstek mag verwachten is de raad van toezicht (of raad van commissarissen).

Wat zie je terug in jouw raad van toezicht of raad van commissarissen als het gaat om de diversiteit van alle te vertegenwoordigen belangen?

Marie-Leontine de Graaf
Partner bijwww.boardrefreshment.nl