Samen aan Zet: ´Maar bij wie ligt de bal?´

7 June 2018, 10:03 uur
Columns
mainImage
Digitaal Dagblad
Afbeelding is niet meer beschikbaar

 

Na maandenlange stilte is het zover: ook onze inwoners mogen weten wat er in het nieuwe Coalitieakkoord staat en wie onze gemeente gaan besturen! Afgelopen dinsdag is het besproken in de Gemeenteraad en zijn de nieuwe wethouders geïnstalleerd. Een verrassende coalitie met VVD, CDA, PvdA en CU/SGP. Om de nieuwe wethouder Financiën, Jan-Willem Rouwendal (CU/SGP) te citeren: ‘U had dit waarschijnlijk niet verwacht. Nu, ik ook niet!”

Spannende coalitie ook, omdat deze maar een meerderheid heeft van 1 zetel. Dat betekent voor de coalitie of een collectief ziekteverbod, of samenwerking met de oppositie. Dat laatste was het advies van (in)formateur Bruins: “Doe het als Raad met elkaar want u bent samen aan zet!.

Die boodschap leek in de Raadszaal nog niet helemaal geland. Er was veel kritiek vanuit de oppositie op de vage plannen en het ontbreken van financiële onderbouwing.

Toch komt het Coalitieakkoord niet als verrassing. De twee belangrijkste punten uit de verkiezingscampagnes van VVD en CDA staan bovenaan:  afvalbeleid terugdraaien en extra brug over de Vliet. Voor de PvdA is het woordje ‘sociale woningbouw’ opgenomen en voor CU/SGP de cryptische zin dat gemeentelijke activiteiten op zondag niet worden uitgebreid. Nu was het gemeentehuis toch al niet open op zondag, maar de supermarkten gelukkig wel!

De titel van het Coalitieakkoord luidt: “Samen aan Zet”. Maar wie is ‘samen’ en waarop zijn we aan zet? Dat bleef onduidelijk. De speeches van de Raadsleden gingen grotendeels over de hoofden van aanwezige inwoners heen. Jammer, mag best een onsje concreter en begrijpelijker, dames en heren Raadsleden!

Een korte analyse van het coalitieakkoord. Twee positieve zaken vallen op:


  • Er wordt duidelijk gezocht naar samenwerking in de Raad. Veel onderwerpen waar iedereen vóór is: betere bereikbaarheid, duurzaamheid, bruisend Damcentrum, krachtig Stompwijk.

  • Er komt ‘meer aandacht voor burgerparticipatie’. Oftewel in gewoon Nederlands: inwoners, ondernemers en organisaties mogen meepraten. Als dit maar betekent dat de wethouders zelf de straat opgaan, en niet dat ze spreekuur gaan houden in het stadhuis! Van wethouder Van Eekelen weten we dat ze vaak buiten te vinden is, maar ook de andere wethouders adviseer ik een vaste dag per week de agenda te blokkeren en naar buiten te gaan. Houdt dat spreekuur op straat of op een terras, of loop gewoon lekker rond!


Naast positieve zaken ook twee negatieve punten:

  • Veel aandacht voor hoe fraai onze gemeente eruit moet zien, maar weinig aandacht voor mensen met een laag inkomen. Veel woorden over een groene gemeente en over de eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners. Maar weinig concrete hulp voor mensen die het niet zelf redden. Zo wordt bij zorg gesteld dat inwoners zelf ideeën kunnen aandragen. Ziet u dat oude vrouwtje dat eenzaam in De Mantel woont, al op de website de ideeënbus invullen? Ik niet…


 

Zo ben  ik terug bij het begin: wie is aan zet? En waarop? Want erg concreet is het Coalitieakkoord niet. En de sfeer in de Raad is ook nog niet om over naar huis te schrijven. Mag ik– als oud-Raadslid met best veel ervaring in moeilijke tijden – de nieuwe Raad een goed advies meegeven? Durf de handschoen van de formateur op te pakken! Maak van de vaagheid van de nieuwe plannen juist een kans. Ga als Raad bij elkaar zitten, benoem drie prioriteiten voor de Raad als geheel , waarvoor in het Coalitieakkoord wel doelen zijn gesteld, maar geen uitvoering.  Maak op deze punten een aanvulling op het Coalitieakkoord, een gezamenlijk Raadsakkoord, en laat deze meenemen in de begroting, dan is het geld gelijk geregeld. En loopt de oppositie niet bij elk goed plan tegen dezelfde dooddoener aan: “Goed plan maar er is helaas geen geld”.

Ik noem drie ‘witte vlekken’ in het Coalitieakkoord. Maar echt, er zijn er meer!

  • Afvalbeleid. Het Coalitieakkoord noemt het terugdraaien van het afvalbeleid. Maar dat betreft de dienstverlening van Avalex. Er staat ook een doelstelling in van 100 kg afval per persoon per jaar. Ik verzeker u: daar zitten we nog héél ver vandaan! Hoe gaan we dat invullen? Hoe stimuleren we plastic scheiding zodat we geen grondstoffen weggooien? Zelfs dhr. Heil van de VVD stelde gisteren dat dit zonde is. Laten we Avalex vergeten, en met elkaar kijken hoe we onze gemeente duurzamer en schoner  kunnen maken!

  • Bereikbaarheid: ‘Leidschendam-Voorburg moet bereikbaar blijven’. Vind ik ook. Maar ook leefbaar alstublieft…. Hoe gaan we dat invullen? Het Coalitieakkoord noemt drie acties, echter, die liggen niet bij ons, maar bij Rijk, provincie of Metropoolregio. Wat gaan we zelf doen? Nog even los van de brug over de Vliet. Er zijn meer plekken in onze gemeente waar alles vast staat en geen parkeerplek is te vinden. Waar zetten we Dynamisch VerkeersManagement in, waar eenrichtingverkeer of 30km-zones? Waar komen ‘auto-te-gast’straten? Ga aan tafel zitten met ervaringsdeskundigen (inwoners J), wees creatief en durf te experimenteren. Koop een paar dynamische verkeersborden en ga ze op verschillende plaatsen uitproberen. Telling ervoor en telling erna, en voilà. Durf het!

  • Zorg en Welzijn: “Wanneer mensen niet voor zichzelf of elkaar kunnen zorgen, heeft de gemeente een taak’. Wat is die taak, hoe zien we dat voor ons? Gaat er elke ochtend een gemeenteambtenaar langs de  ouderen om te zien of het nog goed gaat? “We stimuleren initiatieven van inwoners op het gebied van zorg”. Hoe dan? Waarom geen bijeenkomsten in de wijkcentra /ouderencentra waar ouderen en andere inwoners onder het genot van een gratis kopje thee kunnen vertellen waar zíj behoefte aan hebben? Hoe krijgen we de wijkverpleegkundige terug? Welke rol kan het wijkcentrum spelen?


Samen aan Zet, aldus het Coalitieakkoord. Laten we dat doen. Durf een Raadsbreed uitvoeringsprogramma te maken op witte vlekken in het Coalitieakkoord. Gezamenlijk in de Raad, gezamenlijk met de inwoners. Grijp de kans als oppositie om je ideeën gerealiseerd te krijgen. Houdt de coalitiepartijen aan hun woorden over  ‘open staan voor’. Het is nú de kans om hier iets mee te doen. En: wie heeft hier de meeste baat bij? Precies: onze inwoners. Doen dus!

Marjan van Giezen is voormalig raadslid en fractievoorzitter van de PvdA. Onlangs werd ze voor haar jarenlange raadslidmaatschap koninklijk onderscheiden