Voorburgs Dagblad | Nu in uw theater: Subsidiekomedie

Nu in uw theater: Subsidiekomedie

mainImage

Weer een nieuwe gewaarwording voor mijzelf. Nooit gedacht dat ik een stukje zou schrijven waarin ik zou pleiten om subsidie toe te kennen. Toch is het zover gekomen. Vooropgesteld: ik heb überhaupt een afkeer tegen subsidies. Bijdragen van de gemeente aan basisscholen of bibliotheken zijn amper subsidie te noemen. Dit is in mijn ogen het op afstand regelen van gemeentetaken. Anders is het wanneer het gaat om subsidies aan vage stichtingen, verenigingen en initiatieven waarvan je je echt moet afvragen waarom daar ook maar een euro gemeenschapsgeld naartoe gaat. Vorm uw eigen oordeel en kijk eens op de website van de gemeente. De lijst lijkt eindeloos. Het volledige begrotingstekort en het stabiel houden van de lasten voor de inwoners en ondernemers voor de komende jaren staan op een presenteerblaadje op de website. Je hoeft alleen met wat gezond verstand door de lijst heen te gaan.

Voor de liefhebber: https://www.lv.nl/subsidielijst-2019.

Het toekennen van subsidies is een taak van het gemeentebestuur. Gecontroleerd door het hoogste orgaan, de gemeenteraad. Mocht er dus een onzinsubsidie worden toegekend dan kun je het college en uiteindelijk de raad daarop aankijken. Het huidige college besloot om het geld door de aanvragers onderling te laten verdelen. Niet kijken wat er nodig is en aan wie we het hard verdiende en aan de gemeente in goed vertrouwen afgegeven gemeenschapsgeld uitgeven, maar dit is de pot en kijk maar wat er mee gebeurt. Wat een slechte manier van besturen is dat! Uiteraard kwamen organisaties er niet uit en de oppositie stelt inmiddels terechte vragen. Ook zijn er vage clubs die er met sommen geld vandoor gaan en geen bestuurder die je er echt op aan kan spreken.

De laatste weken is veel te doen over het al dan niet toekennen van een bescheiden subsidie van een kleine vijftigduizend euro aan Het Veur Theater in Leidschendam. Het grote broertje in Voorburg – Theater Ludens – krijgt slechts ruim drie ton subsidie(!). Leidschendam krijgt nul op het rekest. Het Veur Theater heeft inmiddels aangegeven te moeten stoppen. Volgens heel veel inwoners van zowel Leidschendam als Voorburg een schande. Immers heeft Het Veur Theater ruim een jaar in de ellende gezeten qua bereikbaarheid en is het van het beloofde Masterplan Damcentrum (waar ook Het Veur Theater deel van uitmaakt) niets terecht gekomen.

Als je weet dat dit gemeentebestuur de miljoenen sowieso uitgeeft, of het nu nodig is of niet. Wanneer je de eerdergenoemde lijst eens goed bekijkt en beseft dat Het Veur Theater met een heel klein bedrag ‘gered’ is en het Masterplan er nooit zal komen. Dan moet zelfs een subsidiehater als ik op zijn schreden terugkeren en het eens zijn met de ruime meerderheid van de inwoners. Stop deze subsidiekomedie en ken die subsidie toe en behoud een onafhankelijk Veur Theater!

Leon de la Croix is een betrokken inwoner van het Damcentrum en actief met het platform Dambelang.