Voorburgs Dagblad | Nepnieuws over extra oeververbinding

Nepnieuws over extra oeververbinding

mainImage

Onlangs was er eeen opmerkelijk bericht te lezen in andere media. Ze kopten een artikel met de tekst: ‘Provincie voelt niets voor nieuwe Vlietbrug’. In het artikel wordt de suggestie gewekt dat de provincie het standpunt heeft ingenomen dat de extra oeververbinding niet wenselijk is. Een bericht dat voor heel veel inwoners rauw op hun dak komt, omdat zij van mening zijn dat de oeververbinding nu al onmisbaar is.

Ik ben het meteen gaan uitzoeken. Dit lijkt sterk op nepnieuws. Teksten als ‘we zijn geen Sinterklaas’ komen hopelijk niet bij het provinciebestuur vandaan. Ik ben inmiddels bij de provincie aan het controleren of de inhoud van dit bericht klopt. Wordt zeker vervolgd!” Ook vraagt hij de andere media om opheldering: “Welke woordvoerder hebben ze gesproken?”

Overigens zijn er meer mensen die verrast reageren. Zo is er onder andere te lezen: “Dat lijkt me niet een uitspraak van een woordvoerder of iemand die genuanceerd en zonder emotie geantwoord heeft. Wie is die zogenaamde bron van Vlietnieuws bij de Provincie eigenlijk?” en iemand anders schrijft: “Wat een onzin verhaal”.

Ik heb dan ook met de woordvoerder van de provincie gesproken. De provincie geeft aan dat een en ander nogal uit zijn verband is gerukt en opmerkingen als 'we zijn geen Sinterklaas' niet uitgesproken zijn. De provincie heeft géén enkel standpunt ingenomen omdat er geen standpunt vanuit de gemeente is. De provincie zegt dat het dus is niet het formele standpunt van het net aangetreden provinciebestuur is. Er is de vraag gesteld of zij bereid zijn om de portemonnee te trekken, waarop geantwoord is dat zij niet automatisch alles betalen. Dit bevestigt overigens wel dat een extra brug dus kan én mag en sluit niet uit dat de provincie meebetaalt. Los van welke spelregels erbij komen kijken. Dat is voor de inwoners die een brug willen erg goed nieuws!”

In het artikel is in de andere media is ook te lezen dat de Vliet jaarlijks wordt bevaren door 11.500 schepen waaronder 500 in de beroepsvaart. De mensen bij de Sluis in Leidschendam halen vier ‘schuttingen’ per uur. Dat betekent dat één van de twee bruggen tussen 20 en 30 minuten per uur open staat. Uit onderzoek is gebleken dat de openstaande Sluisbrug voor de grootste verkeersproblemen in het Damcentrum (en Leidschendam-Zuid Red.) zorgt. Hetgeen voor veel inwoners bevestigt dat een extra oeververbinding die niet voor elke kano of surfplank open moet de enige echte oplossing is voor het probleem van de bereikbaarheid van Leidschendam.