Voorburgs Dagblad | Molenpad of molensteen??

Molenpad of molensteen??

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Afgelopen week was het druk in Swaensteijn, het 'stadion' van onze Gemeenteraad. Op de agenda stond de parkeerdruk in het Damcentrum.  Nu denkt u misschien, ‘niks nieuws, het gaat altijd over Damcentrum’. Maar het was een bijzondere avond. Er is namelijk een besluit genomen. Een echt besluit door de Raad. Om nog voor eind dit jaar een plan van aanpak te hebben voor de bouw van een ondergrondse parkeergarage onder Leytsche Hof. Er komt dus een parkeergarage? Nou, daar gaan ze een plan van aanpak voor maken….

Dit besluit vraagt enige toelichting. Waarom een ondergrondse parkeergarage? Omdat ooit meer dan 10 jaar geleden door een ex-wethouder is bedacht dat het Damcentrum de nieuwe grachtengordel van Leidschendam moest worden. En omdat toen een dwingend contract is afgesloten met een projectontwikkelaar voor de bouw van heel veel woningen op een heel klein stukje grond. En veel nieuwe huizen betekenen ook veel nieuwe auto’s, helaas. En daarvoor is met zoveel nieuwbouw geen plek. Of ook het laatste stukje groen moet sneuvelen.

Er komt dus een ondergrondse parkeergarage voor 100 auto’s.  Nu had de Raad bedacht dat die parkeergarage wel op het Molenpad kon komen, dat is kaal en dient nu ook als parkeerterrein. Maar helaas, datzelfde dwingende contract van 10 jaar geleden bepaalt dat op het Molenpad óók veel huizen moeten komen. Dertig maar liefst, op dat kleine stukje grond. En inderdaad, géén ruimte voor parkeerplaatsen. En te duur om een parkeergarage eronder te bouwen. Te duur? Is een parkeergarage onder Leytsche Hof dan minder duur? Vast niet, elke parkeergarage kost zo’n  €40.000 per plek, volgens de projectontwikkelaar. Maar als de Raad zou besluiten tot een parkeergarage onder het Molenpad, dan zou hij het hele bouwplan intrekken. Plus grote schadeclaim.

En dan wordt het stil in de Raad. Schielijk worden andere locaties geopperd. En opeens blijken die er ook te zijn. Leytsche Hof dus. Dat is ook een bouwlocatie. Van diezelfde projectontwikkelaar. En daar kost een parkeergarage ook heel veel geld. Honderd plaatsen = 4 mln., snel uitgerekend. Wie gaat dat betalen? De projectontwikkelaar omdat hij zoveel  huizen wil bouwen? Of de gemeente? Wat denkt u?

Maar laten we blij zijn dat er eindelijk een knoop is doorgehakt. Er komt dus een parkeergarage. Als het goed is. Onder Leytsche Hof. Hopelijk staat die er over 3 jaar. En waar laten we al die auto’s in de tussentijd? Want de huizenbouw gaat gewoon door…

Daarom een gratis advies aan het college: Ga met de projectontwikkelaar om de tafel. Hij wil huizen bouwen, jullie zijn zo vriendelijk de parkeergarage te betalen. Maak hem verantwoordelijk voor parkeerplaatsen in de tussentijd. Doet hij ook wat terug. Er zijn genoeg bouwlocaties waar je best tijdelijk een parkeerterrein kunt aanleggen. En college, zorgen jullie dan ervoor dat de afvalcontainers op een fatsoenlijke plek komen, niet vlak voor de ingang van verswinkels? En dat het afval ook wordt opgehaald? En dat de stoplichten goed zijn afgesteld zodat het verkeer nog een beetje kan doorrijden? Wie weet zijn we dan ergens over drie jaar. In het Damcentrum bijvoorbeeld!

Marjan van Giezen is voormalig fractievoorzitter en raadslid van de PvdA


Foto: Digitaal Dagblad