Voorburgs Dagblad | Mag een VVE verhuur in de weg staan?

Mag een VVE verhuur in de weg staan?

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Mag een Verenging van Eigenaren eigenlijk de verhuur van een appartementsrecht in de weg staan (lees: verbieden)? In een huishoudelijk reglement mag de VVE geen verbod op verhuur van appartementen opnemen (dit is zelfs geheel niet rechtsgeldig!). 

Een verbod op verhuur mag wel als het is opgenomen in de splitsingsakte.  Zo'n verbod moet namelijk inzichtelijk zijn voor kopers en eigenaren van de appartementen.  Een akte van splitsing staat ingeschreven in het openbare register en is derhalve voor een ieder te raadplegen.  Voor een potentiële koper is dan vooraf te zien of verhuur al dan niet is toegestaan.

In een huishoudelijk reglement kan wel worden opgenomen wat de leefregels zijn en betreft eveneens een uitstekend handhaving middel om bijvoorbeeld overlast van een huurder te beperken (met boetebeding). Een verhuurder dient dit wel vooraf goed met een huurder te bespreken en uit te leggen wat de regels binnen de VVE zijn.  In een splitsingsakte is ook bepaald dat als een eigenaar het appartementsrecht aan een ander in gebruik geeft (verhuur), de eigenaar dient zorg te dragen voor een getekende gebruiksverklaring. Met deze verklaring verklaart de huurder dat hij op de hoogte is van de regelgeving binnen de vereniging en dat deze dient te worden nageleefd. 

Als een eigenaar niet zorgdraagt voor een getekende gebruiksverklaring, dan kan het bestuur van de VVE de ingebruikgeving van het appartement verhinderen ofwel de toegang tot het appartement ontzeggen. 

Bron: Tips & Avies Vastgoed. 

 


Foto: Digitaal Dagblad