Voorburgs Dagblad | Kwetsbare mensen mogen niet worden getroffen

Kwetsbare mensen mogen niet worden getroffen

mainImage

Op Prinsjesdag werden er door het kabinet mooie plannen gepresenteerd, maar ik ben toch wel wat pessimistisch gestemd of die plannen daadwerkelijk zo mooi worden. Want wat hebben we eraan als je er als burger misschien iets op vooruit gaat, maar je vervolgens geconfronteerd wordt met de problematiek van het tekort aan leraren, verpleegkundigen en politieagenten. Ik zou in dat geval liever iets minder hebben, maar wel weten dat kinderen goed onderwijs krijgen, dat je verzekerd kunt zijn van goede zorg en dat de politie paraat staat als je ze nodig hebt.

In het AD van 13 september las ik dat er in Den Haag, volgens het huishoudboekje 33 miljoen moet worden bezuinigd op de zorg, maar dat de Hagenaar daar niet de dupe van wordt.(?) Ik weet niet wie dat bedacht heeft, maar natuurlijk wordt de hulpbehoevende Hagenaar, die afhankelijk is van zorg daar de dupe van. Wij merken nu al hoe moeilijk het is om de aangevraagde indicatie gehonoreerd te krijgen en de zorg te leveren waar de cliënt recht op zou hebben.

Ik heb geen idee wat voor huishoudboekje de gemeente Den Haag erop na houdt, maar als ik dan lees dat er éénmalig 7,2 miljoen bij komt voor de Volvo Ocean Race dan is dat toch wel een vreemde situatie. Ik begrijp heel goed dat ik nu geen vrienden maak met de zeil liefhebbers en de ondernemers rond het havengebied, maar kloppen doet het niet. Volgens mij geldt voor ieder huishoudboekje dat je soms dingen moet laten om aan je financiële verplichtingen te kunnen voldoen, en je dus prioriteiten moet stellen.

De wethouder beklaagt zich erover dat de rijksoverheid de gemeente in de steek zou laten en dat ze maar minimaal gecompenseerd worden in de hoog oplopende tekorten in de jeugd-en WMO zorg. Het schijnt dat meerdere gemeentes financiële problemen hebben. Die zijn ondermeer ontstaan nadat het Rijk in 2015 de verantwoordelijkheid over de uitvoering van de WMO en de jeugdzorg bij de gemeente legde. Omdat het Rijk het idee had dat gemeenten betere zorg ‘op maat’ konden geven en men dacht dat daardoor de zorg goedkoper zou kunnen aanbieden, bezuinigde de landelijke overheid op het zorgbudget voor gemeenten.

Volgens mij is dat de grootste fout geweest van o.a. staatssecretaris van Rijn die deze plannen in 2015 bedacht heeft, want het pakt dus volledig anders uit. De tekorten lopen alleen maar op, en ik vraag mij af of het niet heel snel tijd wordt voor een spoeddebat om dit grote probleem op te lossen.

Het kan en mag niet zo zijn dat de meest kwetsbare mensen in Den Haag onevenredig hard getroffen worden!