Voorburgs Dagblad | Hoe serieus moet je raadsleden nemen?

Hoe serieus moet je raadsleden nemen?

mainImage

De uitspraken van het Haagse raadslid Arnoud van Doorn, dat de knuffelactie vooral voor blanke kindertjes zou zijn, heeft vandaag veel reacties teweeg gebracht. De Facebook-pagina’s van ‘Groengeel Hart’ en onze edities kregen een stroom van reacties binnen. Ik heb burgemeester Pauline Krikke en het desbetreffende raadslid vanochtend meteen om een reactie gevraagd over deze uitspraak.

Toch realiseer ik me dat Van Doorn de lokale politiek in diskrediet heeft gebracht. Hij kan daarom beter opstappen en zijn zetel aan iemand anders geven. Dit zou een maatregel moeten zijn, ergens neergezet in een protocol, dat een burgemeester mag hanteren als een raadslid de regels of normen en waarden overtreedt.

Als je raadslid bent, word je geacht om volksvertegenwoordiger te zijn. Je mag uiteraard zeggen wat je wilt, maar op lokaal niveau heb je ook een voorbeeldfunctie. Laat een burgemeester in zo’n protocol met gele en rode kaarten werken, net als in het betaalde voetbal. In het geval van Van Doorn is er geen VAR nodig. Dit was direct ‘rood’. De ADO-supporters zouden zingen: ‘We zwaaien met z’n allen naar Van Doorn’. Ik hoop overigens niet dat Van Doorn een keer wordt ontdekt in het ADO-stadion, want dan zal hij ongetwijfeld door de ADO-supporters worden toegezongen. De verontwaardiging en het verdriet is namelijk groot over zijn bijzondere uitspraak.

Het protocol kan ook worden gebruikt als raadsleden van alles roepen zonder de feiten te kennen. Dit laatste is gebeurd in Leidschendam-Voorburg en Rijswijk in de affaire rond bouwbedrijf Schouten waar raadsleden ineens in de media opdoken om allerlei dingen rond te bazijnen. Later bleek dat ze er feitelijk naast zaten en zich nog niet goed hadden laten informeren. Achteraf willen ze dan ineens in gesprek met Schouten gaan, maar het leed in de media was al geschied.

Kortom, gele kaarten waren hier op zijn plaats geweest. Ik vind dit ook een slechte zaak voor de lokale politiek, want ik kan zomaar nog even tien voorbeelden opnemen. Raadsleden moeten er van doordrongen zijn dat het om de feiten moet gaan en niet om persoonsverheerlijking. Als dit laatste gebeurt, dan is er ook sprake van kiezersbedrog. Het gegeven dat raadsleden, zoals ze vaak zeggen, weinig tijd hebben naast hun baan gaat niet op. Dan moet je zo'n functie niet accepteren. Dat is net als met vrijwilligerswerk. Het is allemaal geen vrijblijvendheid.

Een VAR is misschien eigenlijk best aardig in de raadszaal om de uitspraken van raadsleden achter de schermen op feiten te checken. Tweemaal 'geel' is dan uiteraard 'rood' en je zetel ter beschikking stellen....

Bart Bakker is journalist van Voorburgs- en Rijswijks Dagblad.