Het museum Huygens Hofwijck

21 June 2018, 10:53 uur
Columns
mainImage
Digitaal Dagblad
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Mijn artikel van gisteren dat Museum Huygens Hofwijck helemaal niet zo sexy is, heeft verschillende reacties opgeleverd. Verenigingsvoorzitter van het museum Harry Kortman belde lachend op, vond het een prima verhaal maar wilde wel even inhoudelijk reageren. Zie de link van het artikel.

Stephan Evenblij reageerde meteen dat zijn 'prinses' uit de voorstelling bij Museum Huygens Hofwijck wel degelijk sexy is en vertelde er meteen met enige trots bij dat al zijn voorstellingen zijn uitverkocht. Waarvan acte

Tientallen lezers reageerden via Facebook. Hierbij was het opvallend dat sommigen de tuinen van het museum zo slecht onderhouden vinden. Een groot aantal lezers steunde het initiatief van Leonie van der Zwan  om dit museum op te nemen in het lesprogramma van natuurkunde of wiskunde voor brugklassers van de scholen in de directe omgeving.

Opvallende mails kwamen er binnen museumdirecteur Peter van der Ploeg die een bijzondere ondertoon hadden. Voorburgs Dagblad komt meteen op de zwarte lijst van het museum en het was maar beter dat ik niet meer over het museum zou schrijven. Ik heb deze ongetwijfeld goed betaalde museumdirecteur even uitgelegd dat ik 'zijn' museum met grote interesse zal blijven volgen. Maar vooral als het gaat om subsidies, directievoering en de redenen waarom de bezoekersaantallen toch achterblijven. We zijn er toch, dus we denken graag mee.

Deze museumdirecteur reageert dus op bijzondere wijze richting de lokale media die zijn museum niet sexy genoeg vinden.

Interessanter is dat Harry Kortman mij vertelde dat het museum de missie heeft om van het huidige College een structurele jaarbijdrage van 100.000 euro subsidie te krijgen. Hier zal ook weer een politieke lobby voor worden opgestart. Wat gaat er dadelijk met gemeenteraadsleden en leden van het College gebeuren als zij het niet met Van der Ploeg niet eens zijn?  Krijgen ze meteen een straatverbod voor de tuinen van Hofwijck?

Gekheid mag ik hopen, maar zo'n reactie over een stukje dat zijn museum niet sexy genoeg is, baart mij wel enige zorgen. Hoe professioneel ben je dan in je functie en hoe is de beleidsvoering aldaar? Het zal de nieuwe wethouder ook zeker aan het denken zetten.

Een toch enigszins verbaasde Harry Kortman over deze gang van zaken wilde vanochtend met mij meteen een kop koffie drinken. Dan doe ik niet, want ik drink met hem alleen maar gezellige borrels. Ik weet alleen niet waar, want misschien krijg ik nu wel een museumverbod..... 

Bart Bakker